Våra bibliotek

Inom Jämtlands Gymnasieförbund finns integrerade folk- och skolbibliotek samt renodlade skolbibliotek. Alla biblioteken tillhandahåller skön- och facklitteratur för elever och personal inom Jämtlands Gymnasium.

Skolenheterna Bispgården och Åre/Järpen har integrerade folk- och skolbibliotek.

Skolenheterna Bräcke, Fyrvalla och Wargentin är renodlade skolbibliotek som finns för att bidra till elevers ökade måluppfyllelse i det som rör läsning, skrivande, informationssökning och källkritik. Biblioteken sköter även utlån av läromedel.

Bibliotekets verksamhet skall fungera som en integrerad pedagogisk resurs i undervisningen. Bibliotekarierna har till uppgift att undervisa och handleda elever och skolpersonal i informationssökning, samt tillgodose behovet av ett allsidigt och aktuellt mediebestånd. Tillgänglighet och god service skall prägla verksamheten.

I biblioteket finner du

  • böcker inom många olika ämnen samt uppslagsverk, romaner och diktsamlingar.
  • flera datorer med tillgång till Internet och en rad databaser som till exempel Nationalencyklopedin, Enc. Britannica, Alex författarlexikon, Artikelsök med flera online.
  • dagstidningar och tidskrifter.
  • arbetsplatser för större och mindre grupper.
  • multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning.
  • kunnig och serviceinriktad personal.

Det material vi inte har själva beställer vi via vår fjärrlåneservice. Vi lånar in facklitteratur och beställer artikelkopior från bibliotek inom Sverige.

Detaljerad information och länkar finns på intranätet.