Våra bibliotek

Inom Jämtlands Gymnasieförbund finns integrerade folk- och skolbibliotek samt renodlade skolbibliotek. Alla biblioteken tillhandahåller skön- och facklitteratur för elever och personal inom Jämtlands Gymnasium.

Skolenheterna Bispgården och Åre/Järpen har integrerade folk- och skolbibliotek.

Skolenheterna Bräcke, Fyrvalla och Wargentin är renodlade skolbibliotek som finns för att bidra till elevers ökade måluppfyllelse i det som rör läsning, skrivande, informationssökning och källkritik. Biblioteken sköter även utlån av läromedel.

I biblioteket finner du

  • fack- och skönlitteratur
  • databaser som till exempel Nationalencyklopedin, Enc. Britannica, Alex författarlexikon och Artikelsök
  • dagstidningar och tidskrifter.
  • arbetsplatser för större och mindre grupper.
  • multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning.
  • kunnig och serviceinriktad personal.

Detaljerad information och länkar finns på intranätet.

Låneregler 

I våra bibliotek får eleverna låna böcker för skolarbete och fritid; de lånar även sina läromedel via biblioteket. Lånekort är den “blipp” som eleven hämtar ut i samband med skolstart. Denna är en värdehandling, vilket innebär att eleven är ansvarig för böcker och annat material som lånas på den. Allt som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick.

Om böckerna inte återlämnats efter två påminnelser till elevens mejladress, skickas en räkning till hemadressen. (När det gäller läroböcker går även påminnelserna till hemadressen.) Observera att denna räkning inte omfattar några förseningsavgifter, utan endast kostnaden för materialet i fråga. Det lånade materialet ersätts enligt bibliotekets värdering. För utskick av betalningspåminnelse tillkommer avgift enligt gällande lag och förordning.