Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Vad kan din studie- och yrkesvägledare hjälpa till med?

Under din gymnasietid kommer du att få ta del av information om utbildning och arbetsmarknad både i klass och individuellt.

Studie- och yrkesvägledaren erbjuder också vägledningssamtal när du har frågor och funderingar kring dina nuvarande studier eller kring vad du ska göra efter gymnasiet.

Du kan t ex få hjälp med att:

 • bli medveten om dig själv; dina behov, intressen och förutsättningar
 • se dina möjligheter och begränsningar
 • ta reda på vilka dina mål är
 • ta reda på vilka alternativ som finns
 • ta reda på hur du kan gå tillväga för att nå dina mål
 • söka och värdera information om det svenska utbildningssystemet, yrken och arbetsmarknad
 • fatta egna och välgrundade beslut
 • göra en handlingsplan med mål och delmål

Studie- och yrkesvägledaren är opartisk och oberoende och har dig som elev i fokus. Studie- och yrkesvägledaren följer Vägledarföreningens etiska riktlinjer.

 

103 KBAnsökan om ändrad studiegång

Studie- och yrkesvägledning

Hur många nationella program finns det på gymnasiet?

Det finns tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Kan jag gå på ett yrkesprogram och sedan läsa på universitet och högskola?

Ja, du har möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet, och för vissa program, i det programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ibland måste du läsa ett utökat program för att få grundläggande högskolebehörighet.

Kan jag läsa på annan ort?

Du har rätt att söka utbildning på annan ort om den inte finns i din hemkommun. Genom frisökningen kan du söka utbildningen på annan ort även om den finns i din hemkommun. Då tas du emot i mån av plats.

När får jag betyg på gymnasiet?

Efter varje avslutad kurs. Det innebär att du får ett slutbetyg i några kurser redan i åk 1.

Vad är det för skillnad på ämnen och kurser?

Varje ämne är indelat i ett antal kurser och många kurser bygger varandra

Vad är det för skillnad på högskoleförberedande program och yrkesprogram?

Ett yrkesprogram ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Det ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det ska leda till att du blir anställningsbar och det kan ge dig förutsättningar för eget företagande.

De högskoleförberedande programmen ska utgöra en grund för fortsatt utbildning på högskolenivå, främst inom det aktuella programmets område. Du blir väl förberedd för fortsatta studier på universitet och högskolor. Du läser mer engelska och svenska än elever på yrkesprogram och examensmålen betonar vetenskaplighet.

Vad är Gymnasiearbetet?

På all program ingår ett gymnasiearbete. Det är ett större självständigt arbete där du har möjlighet att fördjupa dig inom dina karaktärsämnen. Betygssätts med godkänt (E) eller icke godkänt (F).

Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

Godkända betyg i svenska /svenska som andra språk, engelska, matematik. För yrkesprogram godkänt i ytterligare fem ämnen. För högskoleförberedande program godkänt i ytterligare nio ämnen: för ekonomi-humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av dessa ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av dessa ämnen vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet gäller vilka nio ämnen som helst.

Vad menas med introduktionsprogram?

För de elever som är obehöriga till nationellt program införs fem introduktionsprogram ht 2011. De skall hjälpa dig vidare till fortsatta studier på ett nationellt gymnasieprogram eller till att komma in på arbetsmarknaden.

Vilket program ska jag välja?

Det kan bara du avgöra, det är ditt val. Bra att tänka på:

 • Välj något du är intresserad av
 • Ta reda på fakta var nyfiken ju mer du vet desto lättare att fatta ett bra beslut
 • Ta det lugnt, ta tid på dig besök skolorna
 • Det är viktigt att du pratar med din studie- och yrkesvägledare om du känner dig osäker över ditt val
 • Ju mer du vet desto säkrare blir du i ditt val

Kontakt

NamnTelefonArbetslagArbetsplats
Carlsson, Helen (CHe)010-490 25 05ES, ESMUS, HA, HT, HU, HV, RL, Lärling Östersund (C209 Wargentin)
Engström, Anna (EAn1)070 - 190 73 38,
070- 190 73 38
BA, IM, Vux
Gunnarsson, Karin (GKa)010- 490 25 58SA, SA-I Östersund (L306 Wargentin)
Hedberg, Gudrun (HGu)010-490 25 25,
070-180 83 29
EK, IM Östersund (M409 Wargentin)
Henriksson, Frida (HFr)010-490 25 06,
076-814 34 01
BF, IMS, TE, VO Östersund (M407 Wargentin)
Kuhlström, Sari (KSa)010-490 25 07,
070-190 72 04
FLEX, NA, NAI, ID Östersund (M403 Wargentin)
Larsson, Arne (LAr)010-490 26 02,
070-349 17 17
BA, EE, FT, FTTRA, FT, IN, VF Östersund (Fyrvalla)
Liljekvist, Carin (LCa)010-490 29 40NB Torsta (Torsta)
Moänge, Susanne (MSu)Åre
Turesson, Regina (TRe)070-184 72 67Gysär Östersund (E302 Wargentin)
Wasell Brännlund, Marinette (WAM)Bispgården (BTC)