Revision

Revision

Revisorer 2019-2022

Anton Nordqvist
Revisor
072-500 29 39

Göran Näslund
Revisor
070-258 07 17

Björn Skogh
Revisor
070-620 81 38

Berit Forsgård
Revisor

Greger Mårtensson
Revisor

Hanna Franck Larsson
Sakkunnigt biträde, PwC
Box 1343
801 38 Gävle
010-212 75 47

Revision 2018

261 KBRevisionsberättelse 2018 2 MBGranskning av Årsredovisning 2018 2 MBGranskning av rutiner för inköp

Revision 2017

227 KBRevisionsberättelse 2017 215 KBGranskning av Årsredovisning 2017 227 KBGranskning av Elevhälsan 106 KBGranskning av delårsrapport 2017 251 KBGranskning hot och våld

Revision 2016

34 KBRevisionsberättelse 2016 208 KBGranskning Årsredovisning 2016 223 kBInsatser för att öka andelen elever med examensbevis 109 KBGranskning av ansökan om ersättning från migrationsverket

Revision 2015

250 kBRevisionsberättelse 2015 med revisorernas redogörelse 113 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2015-12-31 129 kBGranskning effekter av projektet Vinna 121 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31

Revision 2014

86 kBRevisionsberättelse 2014 339 kBRedogörelse 2014 101 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 86 kBVerifikationsgranskning 536 kBGranskning av tillämpningen av personuppgiftslagen 67 kBRevisorernas bedömning delårsrapport 105 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 124 kBUppföljning av genomförda granskningar

Revision 2013 

89 kBRevisionsberättelse 2013 311 kBBilaga Revisorernas redogörelse 105 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 92 kBGranskning av förbundets rutiner för att hålla god offentlighetsstruktur 113 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 107 kBGranskning av löner och ersättningar 102 kBGranskning av IT-säkerhetspolicy