Revision

Revision

För kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna kontakta förbundssekreterare Emma Wester.

Revisorer 2023–2026

Torbjörn Näslund
Förtroendevald revisor Bräcke kommun

Gunnar Heibring
Förtroendevald revisor Krokoms kommun

Vakant
Förtroendevald revisor Ragunda kommun

Per-Henrik Olsson
Förtroendevald revisor Åre kommun

Peter Bodemyr
Ordförande, förtroendevald revisor Östersunds kommun

Revision 2023

Revision 2022

108 KBRevisionsberättelse 2022 157 KBRevisionsrapport grundläggande granskning 2022 119 KBGranskning av god ekonomisk hushållning år 2022 268 KBGranskning av årsredovisning 2022 94 KBRevisorernas bedömning av delårsrapport 2022 86 KBGranskning av delårsrapport 2022 110 KBGranskning av god ekonomisk hushållning delår 2022

Revision 2021

101 KBRevisionsberättelse 2021 145 KBGranskning av god ekonomisk hushållning 2021 144 KBGranskning av årsredovisning 2021 166 KBGranskning av intern kontroll i lönehantering 32 KBGranskning av delårsrapport 2021

Revision 2020

100 KBRevisionsberättelse 2020 210 KBGranskning av årsredovisning 2020 157 KBGranskning av delårsrapport 2020 447 KBGranskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 657 KBFörstudie: Förbundets arbete med att verka
för en god arbetsmiljö för eleverna

Revision 2019

404 KBRevisionsberättelse 2019 3 MBGranskning av årsredovisning 2019 229 KBGranskning av delårsrapport 2019 2 MBGranskning av rutiner för inköp

Revision 2018

261 KBRevisionsberättelse 2018 2 MBGranskning av Årsredovisning 2018

Revision 2017

227 KBRevisionsberättelse 2017 215 KBGranskning av Årsredovisning 2017 227 KBGranskning av Elevhälsan 106 KBGranskning av delårsrapport 2017 251 KBGranskning hot och våld

Revision 2016

34 KBRevisionsberättelse 2016 208 KBGranskning Årsredovisning 2016 223 kBInsatser för att öka andelen elever med examensbevis 109 KBGranskning av ansökan om ersättning från migrationsverket

Revision 2015

250 kBRevisionsberättelse 2015 med revisorernas redogörelse 113 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2015-12-31 129 kBGranskning effekter av projektet Vinna 121 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31

Revision 2014

86 kBRevisionsberättelse 2014 339 kBRedogörelse 2014 101 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 86 kBVerifikationsgranskning 536 kBGranskning av tillämpningen av personuppgiftslagen 67 kBRevisorernas bedömning delårsrapport 105 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 124 kBUppföljning av genomförda granskningar

Revision 2013 

89 kBRevisionsberättelse 2013 311 kBBilaga Revisorernas redogörelse 105 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 92 kBGranskning av förbundets rutiner för att hålla god offentlighetsstruktur 113 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 107 kBGranskning av löner och ersättningar 102 kBGranskning av IT-säkerhetspolicy