Revision

Revision

Revisorer 2015-2018

Anton Nordqvist
Revisor

Per-Olof Mellgren
Revisor
070-620 81 67

Maud Lindström
Revisor
070-699 36 16

Nils Johnsson
Revisor
070-616 42 01

Kjell Pettersson
Sakkunnigt biträde, Deloitte AB
Box 415
831 26 Östersund
075-246 45 02, 070-080 45 02

Revision 2017

227 KBRevisionsberättelse 2017 215 KBGranskning av Årsredovisning 2017 227 KBGranskning av Elevhälsan 106 KBGranskning av delårsrapport 2017 251 KBGranskning hot och våld

Revision 2016

34 KBRevisionsberättelse 2016 208 KBGranskning Årsredovisning 2016 223 kBInsatser för att öka andelen elever med examensbevis 109 KBGranskning av ansökan om ersättning från migrationsverket

Revision 2015

250 kBRevisionsberättelse 2015 med revisorernas redogörelse 113 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2015-12-31 129 kBGranskning effekter av projektet Vinna 121 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31

Revision 2014

86 kBRevisionsberättelse 2014 339 kBRedogörelse 2014 101 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 86 kBVerifikationsgranskning 536 kBGranskning av tillämpningen av personuppgiftslagen 67 kBRevisorernas bedömning delårsrapport 105 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 124 kBUppföljning av genomförda granskningar

Revision 2013 

89 kBRevisionsberättelse 2013 311 kBBilaga Revisorernas redogörelse 105 kBGranskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 92 kBGranskning av förbundets rutiner för att hålla god offentlighetsstruktur 113 kBÖversiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 107 kBGranskning av löner och ersättningar 102 kBGranskning av IT-säkerhetspolicy