Demokrati och beslut

Demokrati och beslut

Jämtlands Gymnasieförbund är en politiskt styrd organisation med i stort samma rättigheter och skyldigheter som en vanlig kommun.

All verksamhet som Jämtlands Gymnasieförbund har ansvar för ska så långt det är möjligt ske i öppna former. Du kan på många olika sätt ta del av vad vi arbetar med och vad politikerna i förbundets direktionen fattar för beslut. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter.

Under demokrati och beslut i menyn nedan hittar du registrerade ärenden i förbundsdiariet och rapporter från förbundets revisorer. Du kan också se vilka ärenden som ska tas upp i direktionen och läsa protokoll samt ta del av kvalitetsuppföljningar och styrdokument.