Personbilsmekaniker

Utbildningsort: Östersund (Fyrvalla)
Poäng: 1700
Veckor: 50
Utbildningen genomförs på heltid

Kursstart 210920 (slutdatum 220902)
Sista ansökningsdag är 210613.
Tidigare utbildningsstart erbjuds dej som vill inleda utbildningen med språkstöd i yrkessvenska. Start 210816.

Förkunskapskrav: B-körkort

Du ansöker via Lärcentrum i den kommun du är folkbokförd.

I denna utbildning lär du dig arbeta med och reparera personbilar och lätta fordon. Du läser elektronik, motorteknik, service och underhåll samt får kunskap om hur enskilda komponenter är uppbyggda och fungerar, men också om hur de samverkar.  Utbildningen är både skol-  och företagsförlagd. Teori varvas med praktiska moment och när du har nått vissa mål är du klar att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande). Skolan ombesörjer din APL plats.  Din APL tid är en viktig del i din utbildning som kan skapa goda kontakter som kan leda till arbete.  Service och gott bemötande är en viktig del i samtliga yrken.

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk, grundläggande vux nivå. Vi rekommenderar även att du som ansöker har godkända betyg i matematik och engelska på lägst grundläggande vux nivå eller har motsvarande dokumenterad kunskap. Under utbildningstiden finns möjlighet till språkstöd.

Du som ansökt eller funderar på att ansöka är välkommen att besöka utbildningslokalerna på Fyrvalla.
Kontakta oss för att avtala tid. Tele: 070 180 83 91.

Poängplan

Personbilar - basteknik (SEOPEB0) 100
Personbilar - service och underhåll 1 (SEOPER01) 100
Personbilar - service och underhåll 2 (SEOPER02) 100
Personbilar - verkstad och elteknik (SEOPER0) 100
El- och hybridfordon 1 (ELCELO01) 100
Flerbränslefordon (FLEFLR0) 100
Personbilar - förbränningsmotorer (REPPER0) 100
Personbilar - kraftöverföring (REPPES0) 100
Personbilar - chassi och bromsar (REPPEO0) 100
Personbilar - system och diagnosteknik 1 (REPPER01) 200
Personbilar - system och diagnosteknik 2 (REPPER02) 100
Fordonsteknik - introduktion (FODFOO0) 200
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden (FORFOD0) 200
Gymnasiearbete (GYARFO) 100