Undersköterska – kombinationsutbildning

Utbildningsorter: Bräcke, Bispgården
Poäng: Individuellt
Veckor: 92

Nästa kursstart i Bräcke är: i augusti 2024
Sista ansökningsdag är: ej klar än

Nästa kursstart i Bispgården är: 240115
Sista ansökningsdag är: 231215

Denna kombinationsutbildning mot undersköterska riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska.

Första terminen läser du svenska och yrkessvenska. Sedan läser du yrkeskurser mot undersköterska.

Du kan komma att läsa nedanstående kurser. Innehållet beror på dina förkunskaper.

SFI
Grundläggande svenska som andraspråk
Grundläggande samhällskunskap
Yrkessvenska
Yrkeskurser

För sökande från Bräcke: Du som är intresserad av utbildningen och vill studera i Bräcke kontaktar studie- och yrkesvägledare Anna Engström, 070-190 7338 och bokar tid för studieplanering. Vid frågor om kombinationsutbildningen till undersköterska, kontakta samordnare Marie Jamtebo, 070-3417596.

För sökande från Bispgården: Du som är intresserad av utbildningen och vill studera i Bispgården kontaktar studie- och yrkesvägledare Marinette Wasell Brännlund, 010-490 2658 och bokar tid för studieplanering.