Undersköterska – kombinationsutbildning

Utbildningsort: Bräcke
Poäng: Individuellt
Veckor: 92

Nästa kursstart är: 230828
Sista ansökningsdag är: 230825

Hösten 2023 startar en kombinationsutbildning mot undersköterska. Utbildningen riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska.

Första terminen läser du svenska och yrkessvenska. Sedan läser du yrkeskurser mot undersköterska.

Du kan komma att läsa nedanstående kurser. Innehållet beror på dina förkunskaper.

SFI
Grundläggande svenska som andraspråk
Grundläggande samhällskunskap
Yrkessvenska
Yrkeskurser

Du som är intresserad kontaktar studie- och yrkesvägledare Anna Engström, 070-1907338 och bokar tid för studieplanering.

Vid frågor om kombinationsutbildningen till undersköterska, kontakta samordnare Marie Jamtebo,
070-3417596.