Frisör

Utbildningsort: Östersund (Wargentin)
Poäng: 1500
Veckor: 45
Utbildningen genomförs på heltid.

Kursstart 210809 (slutdatum 220617)
Sista ansökningsdag är 210613.

Du ansöker via Lärcentrum i den kommun du är folkbokförd.

Frisörutbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt arbete i skolans salong med bl.a. terminologi, färg och form, klippning, styling, permanent och långhåruppsättningar. OBS att även självstudier ingår i utbildningen.
Du måste själv undersöka och fråga frisörföretag om en APL plats (arbetsplatsförlagt lärande/praktik). APL börjar du med efter ca 10 veckors utbildning.

Vi rekommenderar att du innan utbildningen startar har godkända betyg i de gymnasiegemensamma ämnena, matematik, svenska, engelska och samhällskunskap.

Om du inte har betyg i dessa ämnen utökas istället dina timmar i det som kallas färdigutbildningstiden som görs efter utbildningstiden på skolan (du blir lärling). Den gör du hos ett frisörföretag med frisör som har branschens gesällbrev samt är medlem i frisörföretagarna eller har ett hängavtal med Handelsanställdas förbund.
Läs mer om färdigutbildningstid på  https://www.frisorforetagarna.se/utbildning/

Frisöryrket är kreativt, mycket socialt och serviceinriktat. Det innebär att du bör ha hög social kompetens, då du hela dagarna träffar olika människor som du ska lyssna på och bemöta. Stresstålighet och att ha god fysisk hälsa är grundläggande. Har du allergi är frisöryrket mindre lämpligt, då du utsätts för, kemikalier, starka dofter, metaller och ofta har händerna i vatten.

Har du annat modersmål än svenska behöver du ha godkända betyg på lägst grundläggande vux nivå i svenska som andraspråk. Vi rekommenderar även att du som ansöker har godkänt betyg i matematik på lägst grundläggande vux nivå eller har motsvarande dokumenterad kunskap.

Mer information: 010-490 2632, vux@jgy.se eller frisörlärare: maria.a.persson@jgy.se Tele:  010-490 25 14

Poängplan

Frisör 1 (HAVFRI01) 200
Frisör 2 (HAVFRI02) 200
Frisör 3 (HAVFRI03) 200
Frisör 4 (HAVFRI04) 200
Frisör 4 Specialisering 1 (HAVFRI04S) 50
Frisör 4 Specialisering 2 (HAVFRI04S) 50
Frisör 5 (HAVFRI05) 200
Frisör 6a (HAVFRI06a) 100
Hantverk- introduktion (HAVHAV0) 200
Material och miljö (HVKMAE0) 100