Frisör

Utbildningsort: Östersund (Wargentin)
Poäng: 1600
Veckor: 48
Utbildningen genomförs på heltid

Kursstart 180910 (slutdatum 190809)
Sista ansökningsdag är 180806.

Du ansöker via LärCentrum i den kommun du är folkbokförd.

Utbildningen pågår under 48 veckor och är 1600 poäng enligt branschens reglering och dokumenteras av skolan i en utbildningsbok. När utbildningen är genomförd avslutas den med frisörbranschens delprov.
(Bekostas av eleven samt examineras av branschens nämnd).

Den totala utbildningstiden för en behörig frisör i branschen är 5000 poäng/timmar. Du behöver utöver denna utbildning 3000 poäng/timmar som avlönad trainee (lärling). Kallas ”färdigutbildning”.

Du gör din färdigutbildningstid hos en arbetsgivare som har branschens gesällbrev samt är medlem i frisörföretagarna eller har ett hängavtal med Handelsanställdas förbund. Läs mer på http://frisor.se/utbildning-sff/bli-frisor

Du bör innan utbildningen startar ha betyget E eller högre i de gymnasiegemensamma ämnena, matematik, svenska, engelska och samhällskunskap. Om du inte har betyg i dessa ämnen utökas istället dina timmar som anställd trainee (lärling) under färdigutbildningstiden, då de är ett krav vid branschens gesällprov alt. att du läser de ämnen som branschen rekommenderar att du har.

Studierna genomförs genom teori och praktiskt arbete i skolans salong samt genom självstudier och APL. Kurserna inkluderar bl.a. terminologi, färg och form, klippning, styling, permanent och långhåruppsättningar.

Frisöryrket är kreativt, mycket socialt och serviceinriktat. Det innebär att du bör ha hög social kompetens, då du hela dagarna träffar olika människor som du ska lyssna och bemöta. Stresstålighet och att ha god fysisk hälsa är grundläggande.  Frisöryrket är framförallt tungt för rygg, axlar och ben. Har du allergi är frisöryrket mindre lämpligt, då du utsätts för, kemikalier, starka dofter, metaller och ofta har händerna i vatten.

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk, grundläggande vux nivå.

Mer information: 010-490 2632, vux@jgy.se

Du kan även kontakta vår frisörlärare: maria.a.persson@jgy.se Tele: 070-699 70 66

Studieplan

Entreprenörskap (ENTENR0) 100
Frisör 1 (HAVFRI01) 200
Frisör 2 (HAVFRI02) 200
Frisör 3 (HAVFRI03) 200
Frisör 4 (HAVFRI04) 200
Frisör 5 (HAVFRI05) 200
Frisör 6 (HAVFRI06) 100
Hantverk- introduktion (HAVHAV0) 200
Material och miljö (HVKMAE0) 100
Tradition och utveckling (HVKTRA0) 100