Frisör

Utbildningsort: Östersund (Wargentin)
Poäng: 1500
Veckor: 45
Utbildningen genomförs på heltid.

Kursstart 200810 (slutdatum 210618)
Sista ansökningsdag är 200614.

Du ansöker via LärCentrum i den kommun du är folkbokförd.

Frisörutbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt arbete i skolans salong med bl.a. terminologi, färg och form, klippning, styling, permanent och långhåruppsättningar. OBS att självstudieuppgifter ingår.
Du måste själv undersöka och fråga frisörföretag om en APL plats (arbetsplatsförlagt lärande/praktik). APL börjar du med efter ca 10 veckors utbildning.

Innan utbildningen startar bör du ha betyget E eller högre i de gymnasiegemensamma ämnena, matematik, svenska, engelska och samhällskunskap.

Om du inte har betyg i dessa ämnen utökas istället dina timmar i det som kallas färdigutbildningstiden som görs efter utbildningstiden på skolan (du blir lärling). Den gör du hos ett frisörföretag med frisör som har branschens gesällbrev samt är medlem i frisörföretagarna eller har ett hängavtal med Handelsanställdas förbund.
Läs mer om färdigutbildningstid på  https://www.frisorforetagarna.se/utbildning/

Frisöryrket är kreativt, mycket socialt och serviceinriktat. Det innebär att du bör ha hög social kompetens, då du hela dagarna träffar olika människor som du ska lyssna och bemöta. Stresstålighet och att ha god fysisk hälsa är grundläggande. Har du allergi är frisöryrket mindre lämpligt, då du utsätts för, kemikalier, starka dofter, metaller och ofta har händerna i vatten.

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk, grundläggande vux nivå.

Mer information: 010-490 2632, vux@jgy.se eller frisörlärare: maria.a.persson@jgy.se Tele:  010-490 25 14

Poängplan

Frisör 1 (HAVFRI01) 200
Frisör 2 (HAVFRI02) 200
Frisör 3 (HAVFRI03) 200
Frisör 4 (HAVFRI04) 200
Frisör 4 Specialisering 1 (HAVFRI04S) 50
Frisör 4 Specialisering 2 (HAVFRI04S) 50
Frisör 5 (HAVFRI05) 200
Frisör 6a (HAVFRI06a) 100
Hantverk- introduktion (HAVHAV0) 200
Material och miljö (HVKMAE0) 100