Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogram

Har du inte behörighet till gymnasiet så erbjuder vi dig fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som ännu inte är behörig till ett nationellt program. Du söker IM och kommer sedan gå det program som passar dina förutsättningar bäst. Det är endast Programinriktat individuellt val som du kan söka direkt.

Individuellt alternativ

Här hjälper vi dig vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion, någon annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter dina behov och vänder sig i första hand till dig som har behov av att förbättra dina kunskaper men inte riktigt vet hur du ska göra det. Den vänder sig även till dig som vill ha en mer allmänt inriktad studieplan som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen kan till exempel innehålla praktik och möjlighet att läsa in behörighet till yrkesprogram. För att få gå individuellt alternativ får du inte uppnått behörighet till yrkesprogram. Om du är behörig till ett nationellt program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till individuellt alternativ.

IM – Lingonvägen

Denna verksamhet ingår i IM programmet på Jämtlands Gymnasium. Vi riktar oss främst till studiemotiverade elever, 16-19 år med diagnoser inom NPF, som avslutat grundskolan utan behörighet till nationellt gymnasieprogram.

Läs mer om IM-Lingonvägen

Programinriktat val

Ersätter programinriktat individuellt val (IMPRO) och preparandutbildning (IMPRE) från och med 2019-07-01. Detta är ett program för dig som saknar behörighet att antas till ett nationellt program, som kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programinriktat val är inriktat mot något av våra nationella program och målet är att du, på så kort tid som möjligt, ska bli  behörig till det nationella programmet. För att vara behörig till programinriktat val krävs följande:
Du ska ha godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk och;
-Godkända betyg i  engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller
-Godkända betyg engelska och matematik samt i minst 3 andra ämnen.
Utbildningen syftar till att du så snabbt som möjligt ska kunna antas till nationella programmet. Utbildningen är sökbar.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du kan också få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). För att gå yrkesintroduktion får du inte ha uppnått behörighet till yrkesprogram. Om du är behörig till ett nationella program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till yrkesintroduktion.

Språkintroduktion

Här får du som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket samtidigt som du får möjlighet att läsa andra ämnen. Syftet är att ge dig möjlighet att gå vidare till andra program inom gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan anpassas individuellt efter dig och dina behov.

Så här ansöker du:

Fyll i blanketten och skicka in den via post till:

Antagningen Introduktionsprogrammen

Att: Anneli Malmberg Englund

Jämtlands Gymnasium Wargentin

831 82 Östersund

Har du frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon

sprakintroduktion@jgy.se

010-490 25 12

376 KBAnmälan Språkintroduktion

Elevintervju med Diba Qiyam

Läser: Introduktionsprogrammen, Språkintroduktion
Hemort: Östersund

Diba kom till Sverige från Afghanistan för ett år och åtta månader sedan. Hon går Språkintroduktion där får hon lära sig svenska och går kurser som gör att hon senare kan fortsätta på ett annat gymnasieprogram. Hennes plan är att söka till Samhällsvetenskapsprogrammet och att efter studenten läsa statsvetenskap på universitet.

– Ta gymnasiet på allvar och se till att du får bra betyg.

Diba är glad att hon får chansen att lära sig svenska och att kommunicera med andra.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Abu Jarour, Mohammed (AJM)Lärare010-490 25 82Östersund (N317 Campus)
Ali, Sabah (ASb)Studiehandledare010-490 029 26Åre
Ali, Noor Ahmeddin (ANo)StudiehandledareÖstersund
Almstedt Lilja, Maria (RMa)LärareÖstersund (N207 Campus)
Andersson, Sara (ASa)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Arvidsson, Malin (AMl)Skolsköterska010-490 24 83,
070-1887946
Östersund (N-HUSET)
Beviz Nordin, Helen (BHl)Lärare010-490 29 26,
073-084 36 59
Åre
Blixt, Johanna (BJo)Lärare070-188 79 42Östersund (B421 Wargentin N209 Campus)
Brander, Åsa (BÅs)Lärare010-490 26 06Östersund (S201 Fyrvalla)
Cipolla, Claudia (CCl)Kurator010-490 24 80,
070-185 76 75
Östersund (M417)
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator010-490 24 89,
070-186 63 62
Östersund
Danielsson, Lena (LDN)Lärare010-490 26 40,
070-190 34 63
Bräcke (IM)
de Deugd, Ronnie (DDR)Kurator010-490 26 34,
070-190 34 61
Bräcke
Edholm, Anna-Karin (EAK)Lärare070-1806358,
070-545 65 52
Åre
Eklund, Lena (ELn)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Eriksson Näslund, Kristina (EKr)Specialpedagog010-490 25 10,
070-190 73 22
Östersund (E303 Wargentin)
Gholam Hosseini Izadi, Mania (IMa)LärareÖstersund (N317 Campus)
Golalipour, Fariba (GFa)Lärare070-188 79 43Östersund
Grundin, Johan (GJa)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
Åre
Grönlund, Johan (GJh)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Gunnarsson, Åsa (GÅs)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Göransson, Johan (GJo)Lärarassistent070-180 83 00Östersund (M422 Wargentin)
Hedberg, Gudrun (HGu)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 25,
070-180 83 29
Östersund (M409 Wargentin)
Henriksson, Frida (HFr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 06,
076-814 34 01
Östersund (M407 Wargentin N312b Campus)
Johansson, Emma (JEm)LärareÖstersund
Jonsson, Cecilia (JCe)LärareÖstersund (N211 Campus)
Jonsson, Marika (JMa)Skolsköterska070-185 76 82,
070-185 76 82
Östersund (G332)
Krohn, Anna (KAa)Skolsköterska010-490 24 82,
070-10 14 589
Östersund (Fyrvalla)
Larsson, Mats (LMs)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
Åre
Lindestig, Anders (LAd)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Lindström, Martin (LMa)Lärare010-490 25 82,
070-184 02 52
Östersund (N321 Campus)
Lundkvist Jägemar, Anita (LAi)Pedagogassistent010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Lundmark, Mia (LMi1)Lärare070-180 63 58Åre
Modin, Anneli (MNa)Lärare010-490 26 40Bräcke (Österängen)
Modén Johnson, Anna (MJA)LärareÖstersund
Nilsson, Maud (NMa)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Nilsson, Tony (NTo)LärarassistentBispgården
Oredsson, Magnus (OMs)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Paulander Nilsson, Ingela (PIa)LärareÖstersund (N209 Campus)
Persson, Ann-Sofie (PAs)Fritidsledare010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Rikardsson Lind, Anette (RLA)Lärare070-184 02 52Östersund (N321 Campus)
Sandelin, Lotten (SLo)Lärare070-189 36 45Bispgården (BTC)
Sjövall, Tomas (STo)Rektor010-490 24 07Östersund (M412 Wargentin)
Smets, Elisabeth (SEi)Lärare070-180 63 58Åre
Tengelin Danielsson, Cecilia (TCe)SpecialpedagogÖstersund
Torin, Åsa (ÅT)Lärare010-490 26 40Bräcke (IM)
Vestlin, Johan (VJo)Rektor010-490 24 29Östersund (M411 Wargentin)
Wallström, William (WWi)Specialpedagog070-100 04 95Östersund (G316 Wargentin N306 Campus)
Åreng, Britt-Marie (ÅBM)Rektor070-190 73 38,
070 - 190 73 38
Åslund, Anders (ÅAd)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Önnebro, Britt-Marie (ÖBi)SpecialpedagogBispgården (BTC)
Östling, Erika (EEi)Lärare010-490 26 50,
073-0566398
Bispgården (BTC)