Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogram

Har du inte behörighet till gymnasiet så erbjuder vi dig fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som ännu inte är behörig till ett nationellt program. Du söker IM och kommer sedan gå det program som passar dina förutsättningar bäst. Det är endast Programinriktat individuellt val som du kan söka direkt.

Individuellt alternativ

Här hjälper vi dig vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion, någon annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter dina behov och vänder sig i första hand till dig som har behov av att förbättra dina kunskaper men inte riktigt vet hur du ska göra det. Den vänder sig även till dig som vill ha en mer allmänt inriktad studieplan som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen kan till exempel innehålla praktik och möjlighet att läsa in behörighet till yrkesprogram. För att få gå individuellt alternativ får du inte uppnått behörighet till yrkesprogram. Om du är behörig till ett nationellt program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till individuellt alternativ.

IM – Lingonvägen

Denna verksamhet ingår i IM programmet på Jämtlands Gymnasium. Vi riktar oss främst till studiemotiverade elever, 16-19 år med diagnoser inom NPF, som avslutat grundskolan utan behörighet till nationellt gymnasieprogram.

Läs mer om IM-Lingonvägen

Programinriktat val

Ersätter programinriktat individuellt val (IMPRO) och preparandutbildning (IMPRE) från och med 2019-07-01. Detta är ett program för dig som saknar behörighet att antas till ett nationellt program, som kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programinriktat val är inriktat mot något av våra nationella program och målet är att du, på så kort tid som möjligt, ska bli  behörig till det nationella programmet. För att vara behörig till programinriktat val krävs följande:
Du ska ha godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk och;
-Godkända betyg i  engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller
-Godkända betyg engelska och matematik samt i minst 3 andra ämnen.
Utbildningen syftar till att du så snabbt som möjligt ska kunna antas till nationella programmet. Utbildningen är sökbar.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du kan också få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). För att gå yrkesintroduktion får du inte ha uppnått behörighet till yrkesprogram. Om du är behörig till ett nationella program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till yrkesintroduktion.

Språkintroduktion

Här får du som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket samtidigt som du får möjlighet att läsa andra ämnen. Syftet är att ge dig möjlighet att gå vidare till andra program inom gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan anpassas individuellt efter dig och dina behov.

Så här ansöker du:

Fyll i blanketten och skicka in den via post till:

Antagningen Introduktionsprogrammen
Att: Anneli Malmberg Englund
Jämtlands Gymnasium Fyrvalla
831 39 Östersund

Har du frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon
sprakintroduktion@jgy.se
010-490 25 12

376 KBAnmälan Språkintroduktion

Elevintervju med Diba Qiyam

Läser: Introduktionsprogrammen, Språkintroduktion
Hemort: Östersund

Diba kom till Sverige från Afghanistan för ett år och åtta månader sedan. Hon går Språkintroduktion där får hon lära sig svenska och går kurser som gör att hon senare kan fortsätta på ett annat gymnasieprogram. Hennes plan är att söka till Samhällsvetenskapsprogrammet och att efter studenten läsa statsvetenskap på universitet.

– Ta gymnasiet på allvar och se till att du får bra betyg.

Diba är glad att hon får chansen att lära sig svenska och att kommunicera med andra.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Abu Jarour, Mohammed (AJM)Lärare010-490 25 82Östersund (B329 Wargentin)
Ali, Sabah (ASb)Studiehandledare010-490 029 26Åre
Ali, Noor Ahmeddin (ANo)StudiehandledareÖstersund
Almstedt Lilja, Maria (RMa)Lärare070-184 02 52Östersund (C302 Wargentin)
Andersson, Sara (ASa)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Arvidsson, Malin (AMl)Skolsköterska070-188 79 46,
010-490 24 83
Östersund (G335 Wargentin/Bräcke)
Beviz Nordin, Helen (BHl)Lärare010-490 29 26,
073-084 36 59
Åre
Blixt, Jojo (BJo)Lärare070-188 79 42Östersund (B323 Wargentin)
Brander, Åsa (BÅs)Lärare010-490 26 06Östersund (S201 Fyrvalla)
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator070-186 63 62,
010-490 24 89
Östersund (Järpen/Wången)
Danielsson, Lena (LDN)Lärare010-490 26 40,
070-190 34 63
Bräcke (IM)
de Deugd, Ronnie (DDR)Kurator070-306 36 33Bräcke (C210 Wargentin/Bisp/Bräcke)
Duale, Bilan Hussein (DBi)StudiehandledareÖstersund
Edholm, Anna-Karin (EAK)Lärare070-1806358,
070-545 65 52
Åre
Forsberg, Ida (FId)Skolsköterska070-185 76 75,
010-490 24 80
Östersund (Järpen/Wången)
Frykman Krans, Maria (FMr1)Kurator070-185 76 78,
010-490 24 73
Östersund (B334 Wargentin/L-huset)
Gholam Hosseini Izadi, Mania (IMa)LärareÖstersund (B329 Wargentin)
Golalipour, Fariba (GFa)Lärare070-188 79 43Östersund (B323 Wargentin)
Granlöf, Laila (GLa)Kurator070-181 26 10,
010-490 24 85
Östersund (M417 Wargentin)
Grundin, Johan (GJa)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
Åre
Grönlund, Johan (GJh)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Gunnarsson, Åsa (GÅs)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Göransson, Johan (GJo)Lärarassistent070-180 83 00Östersund (M422 Wargentin)
Hedberg, Gudrun (HGu)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 25,
070-180 83 29
Östersund (M409 Wargentin)
Henriksson, Frida (HFr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 06,
076-814 34 01
Östersund (M407 Wargentin)
Johansson, Emma (JEm)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Jonsson, Cecilia (JCe)Lärare070-188 79 42Östersund (B323 Wargentin)
Krohn, Anna (KAa)Skolsköterska070-101 45 89,
010-490 24 82
Östersund (Fyrvalla/Bispgården)
Larsson, Mats (LMs)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
Åre
Lindestig, Anders (LAd)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Lindström, Martin (LMa)Lärare010-490 25 82,
070-184 02 52
Östersund (C302 Wargentin)
Lundkvist Jägemar, Anita (LAi)Pedagogassistent010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Lundmark, Mia (LMi1)Lärare070-180 63 58Åre
Modin, Anneli (MNa)Lärare010-490 26 40Bräcke (Österängen)
Modén Johnson, Anna (MJA)Lärare010-188 79 42Östersund (B323 Wargentin)
Nilsson, Maud (NMa)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Nilsson, Tony (NTo)LärarassistentBispgården
Oredsson, Magnus (OMs)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Paulander Nilsson, Ingela (PIa)Lärare010-188 79 42Östersund (B323 Wargentin)
Persson, Ann-Sofie (PAs)Fritidsledare010-490 25 49,
070-188 87 35
Östersund (Lingonvägen)
Rikardsson Lind, Anette (RLA)Lärare070-184 02 52Östersund (C302 Wargentin)
Sigurdson, Marit (SMt)LärareÖstersund
Sjövall, Tomas (STo)Rektor010-490 24 07Östersund (M412 Wargentin)
Smets, Elisabeth (SEi)Lärare070-180 63 58Åre
Tengelin Danielsson, Cecilia (TCe)Specialpedagog010-490 25 09,
070-254 44 80
Östersund (M404 Wargentin)
Torin, Åsa (ÅT)Lärare010-490 26 40Bräcke (IM)
Vestlin, Johan (VJo)Rektor010-490 24 29Östersund (M411 Wargentin)
Åreng, Britt-Marie (ÅBM)Rektor070-190 73 38,
070 - 190 73 38
Åslund, Anders (ÅAd)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Önnebro, Britt-Marie (ÖBi)SpecialpedagogBispgården (BTC)
Östling, Erika (EEi)Lärare010-490 26 50,
073-0566398
Bispgården (BTC)