Industriutbildning CNC och Svets

Utbildningsort: Östersund
Poäng: 1900
Veckor: 48

Utbildningen genomförs på heltid.
APL på företag ingår i utbildningstiden.

Kursstart 210913 (slutdatum 220812)
Sista ansökningsdag är 210613.
Tidigare utbildningsstart erbjuds dej som vill inleda utbildningen med språkstöd i yrkessvenska. Start 210823.

Du ansöker via Lärcentrum i den kommun du är folkbokförd.

Efterfrågan på arbetsmarknaden är idag stor efter CNC-operatörer och svetsare. Den som genomgår en kombinerad utbildning mot både CNC-operatör och svetsare blir attraktiv på arbetsmarknaden.
Kurserna Heta arbeten- och travers utbildning för säkra lyft ingår i utbildningen.

Produkt och maskinteknik CNC

Här får du kunskap om hur du programmerar datorstyrda maskiner och om olika material som används i produktionen. Du får lära dig hur man arbetar efter ritningar och producerar varor.

Exempel på yrken: Maskinoperatör, CNC-operatör, montör, automationstekniker.

Svetsteknik

Här lär du dig om olika svetstekniker och plåtbearbetningar. Du lär dig bland annat de vanligaste svetsmetoderna som metallbåge, Mig-Mag, Tig, gassvetsning och lödning.

Exempel på yrken: Svetsare, industriplåtslagare, montör.

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk, grundläggande vux nivå. Vi rekommenderar även att du som ansöker har godkänt betyg i matematik lägst grundläggande vux nivå eller har motsvarande dokumenterad kunskap. Under utbildningstiden finns möjlighet till språkstöd.

Mer information: 010-490 2632vux@jgy.se

Poängplan

CAD/CAM (DARCAD0) 100
Datorstyrd produktion 1 (DARDAT01) 100
Datorstyrd produktion 2 (DARDAT02) 100
Datorstyrd produktion 3 (DARDAT03) 100
Datorstyrd produktion 4 (DARDAT04) 100
Datorstyrd produktion 5 (DARDAT05) 100
Kälsvets 1 (SAAKÄL01S) 100
Kälsvets 2 (SAAKÄL02S) 100
Maskinell godshantering (Truckutb). (GODMAL0) 200
Materialkunskap 1 (MAEMAT01) 100
Människan i industrin (MÄIMÄN01) 100
Produktionskunskap (PRDPRO01) 100
Produktionsutrustning 1 (PRUPRD01S) 100
Stumsvets 1 (SAASTU01S) 100
Stumsvets 2 (SAASTU02S) 100
Svets grund (SAASVT0) 100
Tillverkningsunderlag 1 (TILTIL01) 100
Tillverkningsunderlag 2 (TILTIL02) 100