Bygga, måla eller köra?

Bygg- & anläggningsprogrammet (BA)

Programmet erbjuder flera inriktningar för dig som vill bygga och bygga om, oavsett om det handlar om att snickra eller köra anläggningsfordon.

 ”Du lär dig hantverket genom ditt intresse”

Bygg- och anläggning är programmet för dig som vill arbeta inom något av de många yrken som finns i bygg- och anläggningsbranschen. Under första året kommer du att få en introduktion till de yrkesområden som erbjuds inför årskurs två. Du kommer få lära dig mätteknik, ritningsläsning, skyddsföreskrifter, yrkesräkning och olika material och verktyg. Minst 15 veckor av studietiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet ute på företag.

Redan inför årskurs 1 får du göra ett preliminärt inriktningsval:

Anläggningsfordon

Inriktningen Anläggningsfordon ger dig kunskaper att hantera anläggningsmaskiner som hjullastare, grävlastare och grävmaskin med den utrustning som krävs för olika uppgifter.
Maskinföraryrket passar dig som är intresserad av att arbeta med anläggningsfordon och vill ha ett självständigt och stimulerande arbete. Teorin inom B- och delar av C-körkort samt Trafikverkets kortkurser ingår i utbildningen.
Exempel på yrken: Grävmaskinförare, hjullastarförare.

Läses i: Bräcke

Husbyggnad

Här kommer du få kunskaper inom nybyggnation, renovering och ombyggnation av bland annat bostäder och lokaler. Du får lära dig alla slags byggnadsarbeten.
Exempel på yrken: Betongarbetare, golvläggare, murare, snickare, plattsättare, glastekniker, plåtslagare.

Läses vid: Fyrvalla

Måleri

Här får du lära dig att måla invändiga och utvändiga ytor såsom fasader, fönster, tak och väggar samt sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader. Du får även möjlighet att lära dig olika målningstekniker som exempelvis dekorativt måleri.
Exempel på yrken: Byggnadsmålare.

Läses vid: Fyrvalla

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Yrkesexamen

Utbildningen avslutas med en yrkesexamen. Kravet är att du ska ha betyg i kurser om 2 500 poäng varav 2 250 poäng måste vara godkända. Dessutom måste du ha uppnått godkänt betyg i gymnasiearbetet samt vara godkänd i följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  • Engelska 5
  • Matematik 1a
  • och inom de programgemensamma ämnena.

För inriktning Måleri gäller dessutom följande branschkrav, utöver godkänd yrkesexamen, för utfärdande av yrkesbevis/gesällbrev efter lärlingsutbildningen:

  • Lägst betyget “E” krävs i alla kurser.
  • Med ej godkända betyg “F” enligt ovan krävs ytterligare 1 000 lärlingstimmar innan prov för yrkesbevis/gesällbrev kan erläggas.
  • Kompletterar du ditt betyg vid exempelvis prövning återfår du timmarna. Syftet är att branschen vill “premiera goda studieresultat”

För inriktning Husbyggnad gäller dessutom följande branschkrav, utöver godkänd yrkesexamen, för utfärdande av yrkesbevis efter lärlingsutbildningen:

  • För att få yrkesbevis efter avslutad lärlingsutbildning krävs lägst betyget “E” i alla kurser.
  • 300 lärlingstimmar ges som bonus om samtliga kurser har lägst betyg “E”.

Komplettera för högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Två av dem erbjuds som individuellt val eller programfördjupning. Den tredje kan behöva läsas som individuellt val – utökad kurs.

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill uppnå behörighet för högskolestudier.

Studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma karaktärsämnen 400

Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Inr. Anläggningsfordon, BAANL 1200

Anläggningsförare – process 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggning – vägbyggnad* 100
Anläggning – ledningsbyggnad* 200
Läses vid: Bräcke
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Husbyggnad, BAHUS 1200

Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
Programfördjupningskurser mot Husbyggnad 500
– Trä 1 – Stommar* 100
– Trä 2 – Beklädnad* 100
– Trä 3 – Montage* 100
– Entreprenörsskap* 100
– Valbar programfördjupningskurs 100
Programfördjupningskurser mot Plattsättning 500
– Specialyrken 1* 100
– Specialyrken 2* 200
– Specialyrken 3 alt. Entreprenörskap + valbar gramfördjupningskurs 200
Programfördjupningskurser mot Golvläggning 500
– Golvläggning 1* 100
– Golvläggning 2 – våtrum* 100
– Golvläggning 3 – trä och laminat* 100
– Entreprenörsskap* 100
– Valbar programfördjupning 100
Programfördjupningskurser mot Betongarbete 500
– Betong 1 – lågform och platta på mark* 100
– Betong 2 – väggar och pelare* 100
– Betong 3 – bärlag* 100
– Betong 4 – golv alt. valbar programfördjupningskurs 100
– Entreprenörsskap* 100
Programfördjupningskurser mot Mur- och putsarbete 500
– Mur- och putsverk 1 – grundmurar* 100
– Mur- och putsverk 2 – murverk* 100
– Mur- och putsverk 3 – puts* 100
– Entreprenörsskap* 100
– Valbar programfördjupning 100
Läses vid Fyrvalla
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Måleri, BAMAL 1200

Måleriprocessen 200
Måleri 1 200
Måleri 2* 200
Måleri 3* 200
Måleri 4* 200
Måleri 5 alt. Entreprenörskap + valbar programfördjupningskurs 200
Läses vid Fyrvalla
* Obligatoriska programfördjupningskurser
Övrigt
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Maya Andersson & Tim Nordqvist


Inriktning: Husbyggnad resp. Måleri
Examen: 2019
Hemort: Östersund

Maya bestämde sig för att gå Bygg- och anläggningsprogrammet för att hon ville göra något praktiskt och hon tycker inte om att sitta stilla. Dessutom tyckte hon att det skulle vara kul att kunna snickra.

-Jag tycker om att vara ute på praktik. Man lär känna nya människor och så lär man sig mycket av att vara ute på praktik. Mycket tips och knep som jag vet att jag kommer ha nytta av i framtiden, säger Maya.

Tim ville också gå någonting praktiskt och eftersom han tycker om att snickra föll valet på Bygg-och anläggning.

-Det bästa med utbildningen är att man har jobb när man går ut skolan förutsatt att man klarat av alla kurser, säger Tim.

Tims planer efter studenten är att fortsätta jobba inom måleri.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Andersson, Jan (AJa)Lärare076-836 21 04Östersund (S209 Fyrvalla)
Bengtsson, Lennart (BLe)Lärare070-665 95 11,
070-665 95 11
Östersund (S209 Fyrvalla)
Bodin, Jörgen (BJö)Lärare070-190 72 00Östersund (S209 Fyrvalla)
Boije, Lars-Göran (LGB)Lärare010-490 26 40,
070 - 186 00 59
Bräcke (IM)
Burkhard, Mattias (BMi)LärareBräcke (BA)
de Deugd, Ronnie (DDR)Kurator010-490 26 34Bräcke
Eddelid, Mikael (EMl)Lärare070-1903459,
070-190 34 59
Östersund (S209 Fyrvalla)
Eddelid, Emil (Ede)Lärare070-180 83 33,
070-180 73 33
Östersund (S209 Fyrvalla)
Edenström, Eric (EEM)Lärare0693-910 08,
070-190 34 64
Bräcke (Bröckling)
Eliasson, Maria (MEN)Rektor010-490 24 15Bräcke (BA)
Engberg, Andreas (EAr)Lärare070-190 72 00,
070-190 72 00
Östersund (S209 Fyrvalla)
Eriksson, Leif (ELf)Lärare070-190 34 69,
070-190 34 69
Östersund (S209 Fyrvalla)
Eriksson, Ronny (ERy)Lärare010-490 26 40Bräcke (IM)
Falgén, Ole (FOl)LärareÖstersund
Festin, Anders (FAd)Lärare010-490 26 36Bräcke (BA)
Fransson, Kjell (KF)Lärare010-490 24 59,
070 - 190 73 34
Bräcke (BA)
Frisk, Siv (FSi)Lärare010 490 26 37,
070 - 182 51 43
Bräcke (BA)
Göransson, Hans-Åke (HÅG)Lärare010-490 26 36Bräcke (BA)
Hansson, Helena (HHe)LärareBräcke
Haraldsson, Mikael (HMl)Lärare0693-910 08,
070-190 34 66
Bräcke (Bröckling)
Krohn, Anna (KAa)Skolsköterska010-490 24 82,
070-10 14 589
Östersund (Fyrvalla)
Kuru, Patrik (PK)Fritidsledare073-275 17 82,
073 - 275 17 82
Bräcke (Elevhälsa)
Larsson, Arne (LAr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 26 02,
070-349 17 17
Östersund (Fyrvalla)
Liivlaid, Jessica (LDj)Lärare010-4902438,
073 - 280 71 46
Bräcke (BA)
Liljeteg, Vincent (LVi)Lärare073-181 85 66,
073-181 85 66
Östersund (S216 Fyrvalla)
Lilo, Thomas (TLO)Lärare010-490 26 36,
070 - 190 34 65
Bräcke (BA)
Ljunggren, Magnus (LMg)Lärare070-295 12 33,
070-190 34 58
Östersund (S209 Fyrvalla)
Luksepp, Maria (LMu)LärareBräcke
Molin, Ture (MTu)Lärare(SFI)
Nilsson, Tomas (NTm)Lärare070 - 185 64 65Bräcke (BA)
Nordkvist, Anders (NAe)Lärare070 - 190 34 63Bräcke
Olausson, Nils (ONA)Lärare073-280 74 39Bräcke (Bröckling)
Orvegård, Roger (ORo)Lärare010-490 26 10Östersund (S215 Fyrvalla)
Qvarfordt, Karl Ove (QKO)Lärare070-190 34 67,
070-190 34 67
Östersund (S209 Fyrvalla)
Salomonsson, Ingemar (IS)Lärare0693-91008,
070-180 70 07
Bräcke (Bröckling)
Sandberg, Kerstin (SKi)Lärare010-490 26 10Östersund (S215 Fyrvalla)
Sarestål, Eddie (SEd)Lärare070-278 79 60Bräcke (BA)
Skoog, Kjell-Åke (SKj)Rektor070-190 73 23Östersund (Fyrvalla)
Svelander, Anders (ASR)Lärare010-490 26 38
Torfjäll, Annakarin (TAK)Lärare010-490 26 10Östersund (S215 Fyrvalla)
Wahlström, Desirée (WDe)Kurator010-490 24 76Östersund
Ydén, Gustav (YGu)Lärare010-490 26 10Östersund (S215 Fyrvalla)
Åhman, Kjell (ÅKj)Lärare070-190 34 68,
070-190 34 68
Östersund (S216 Fyrvalla)
Åreng, Britt-Marie (ÅBM)Studie-Och Yrkesvägl070-190 73 38,
070 - 190 73 38