Bygga, måla eller köra?

Bygg- & anläggningsprogrammet (BA)

Programmet erbjuder flera inriktningar för dig som vill bygga och bygga om, oavsett om det handlar om att snickra eller köra anläggningsfordon.

 ”Du lär dig hantverket genom ditt intresse”

Bygg- och anläggning är programmet för dig som vill arbeta inom något av de många yrken som finns i bygg- och anläggningsbranschen. Under första året kommer du att få en introduktion till de yrkesområden som erbjuds inför årskurs två. Du kommer få lära dig mätteknik, ritningsläsning, skyddsföreskrifter, yrkesräkning och olika material och verktyg. Minst 15 veckor av studietiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet ute på företag.

Redan inför årskurs 1 får du göra ett preliminärt inriktningsval:

Anläggningsfordon

Inriktningen Anläggningsfordon ger dig kunskaper att hantera anläggningsmaskiner som hjullastare, grävlastare och grävmaskin med den utrustning som krävs för olika uppgifter.
Maskinföraryrket passar dig som är intresserad av att arbeta med anläggningsfordon och vill ha ett självständigt och stimulerande arbete. Teorin inom B samt Trafikverkets kortkurser ingår i utbildningen.
Exempel på yrken: Grävmaskinförare, hjullastarförare.

Läses i: Bräcke

Husbyggnad

Här kommer du få kunskaper inom nybyggnation, renovering och ombyggnation av bland annat bostäder och lokaler. Du får lära dig alla slags byggnadsarbeten.
Exempel på yrken: Betongarbetare, golvläggare, murare, snickare, plattsättare, glastekniker, plåtslagare.

Läses vid: Fyrvalla

Måleri

Här får du lära dig att måla invändiga och utvändiga ytor såsom fasader, fönster, tak och väggar samt sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader. Du får även möjlighet att lära dig olika målningstekniker som exempelvis dekorativt måleri.
Exempel på yrken: Byggnadsmålare.

Läses vid: Fyrvalla

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Yrkesexamen

Utbildningen avslutas med en yrkesexamen. Kravet är att du ska ha betyg i kurser om 2 500 poäng varav 2 250 poäng måste vara godkända. Dessutom måste du ha uppnått godkänt betyg i gymnasiearbetet samt vara godkänd i följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  • Engelska 5
  • Matematik 1a
  • och inom de programgemensamma ämnena.

För inriktning Måleri gäller dessutom följande branschkrav, utöver godkänd yrkesexamen, för utfärdande av yrkesbevis/gesällbrev efter lärlingsutbildningen:

  • Lägst betyget ”E” krävs i alla kurser.
  • Med ej godkända betyg ”F” enligt ovan krävs ytterligare 1 000 lärlingstimmar innan prov för yrkesbevis/gesällbrev kan erläggas.
  • Kompletterar du ditt betyg vid exempelvis prövning återfår du timmarna. Syftet är att branschen vill ”premiera goda studieresultat”

För inriktning Husbyggnad gäller dessutom följande branschkrav, utöver godkänd yrkesexamen, för utfärdande av yrkesbevis efter lärlingsutbildningen:

  • För att få yrkesbevis efter avslutad lärlingsutbildning krävs lägst betyget ”E” i alla kurser.
  • 300 lärlingstimmar ges som bonus om samtliga kurser har lägst betyg ”E”.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 – 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet, de väljer då att inte läsa engelska 6 samt svenska/svenska som andraspråk 2 och 3. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng utan att läsa de behörighetsgivande kurserna.
Mer information finns på Skolverkets hemsida

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Kontaktuppgifter

Bräcke

Rektor
Monica Berglund
monica.berglund@jgy.se
010-490 24 15

Studie- och yrkesvägledare
Anna Engström
anna.engstrom@jgy.se
070-190 73 38

Skolkurator
Per-Ola Wallenhed
per-ola.wallehed@jgy.se
070-189 98 88

Skolsköterska
Karin Augustiniak
karin.augustyniak@jgy.se
070-186 06 76

Fyrvalla

Rektor
Karl Enarsson
karl.enarsson@jgy.se
010-490 25 12

Studie- och yrkesvägledare
Lena Anderson
lena.anderson@jgy.se
070-349 17 17

Specialpedagog
Marlene Jonsson
marlene.jonsson@jgy.se
010-490 26 16

Skolkurator
Ronny Dahlberg
ronny.dahlberg@jgy.se
070-186 63 62

Skolsköterska
Linus Fahlgren
linus.fahlgren@jgy.se
070-101 45 89

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 900

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen 400

Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Inr. Anläggningsfordon, BAANL 1200

Anläggningsförare – process 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggning – vägbyggnad* 100
Anläggning – ledningsbyggnad* 200
Läses vid: Bräcke
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Husbyggnad, BAHUS 1200

Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
Programfördjupningskurser mot Husbyggnad 500
– Trä 1 – Stommar* 100
– Trä 2 – Beklädnad* 100
– Trä 3 – Montage* 100
– Entreprenörsskap* 100
– Valbar programfördjupningskurs 100
Programfördjupningskurser mot Plattsättning 500
– Specialyrken 1* 100
– Specialyrken 2* 200
– Specialyrken 3 alt. Entreprenörskap + valbar gramfördjupningskurs 200
Programfördjupningskurser mot Golvläggning 500
– Golvläggning 1* 100
– Golvläggning 2 – våtrum* 100
– Golvläggning 3 – trä och laminat* 100
– Entreprenörsskap* 100
– Valbar programfördjupning 100
Programfördjupningskurser mot Betongarbete 500
– Betong 1 – lågform och platta på mark* 100
– Betong 2 – väggar och pelare* 100
– Betong 3 – bärlag* 100
– Betong 4 – golv alt. valbar programfördjupningskurs 100
– Entreprenörsskap* 100
Programfördjupningskurser mot Mur- och putsarbete 500
– Mur- och putsverk 1 – grundmurar* 100
– Mur- och putsverk 2 – murverk* 100
– Mur- och putsverk 3 – puts* 100
– Entreprenörsskap* 100
– Valbar programfördjupning 100
Läses vid Fyrvalla
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Måleri, BAMAL 1200

Måleriprocessen 200
Måleri 1 200
Måleri 2* 200
Måleri 3* 200
Måleri 4* 200
Måleri 5 alt. Entreprenörskap + valbar programfördjupningskurs 200
Läses vid Fyrvalla
* Obligatoriska programfördjupningskurser
Övrigt
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Maya Andersson & Tim Nordqvist


Inriktning: Husbyggnad resp. Måleri
Examen: 2019
Hemort: Östersund

Maya bestämde sig för att gå Bygg- och anläggningsprogrammet för att hon ville göra något praktiskt och hon tycker inte om att sitta stilla. Dessutom tyckte hon att det skulle vara kul att kunna snickra.

-Jag tycker om att vara ute på praktik. Man lär känna nya människor och så lär man sig mycket av att vara ute på praktik. Mycket tips och knep som jag vet att jag kommer ha nytta av i framtiden, säger Maya.

Tim ville också gå någonting praktiskt och eftersom han tycker om att snickra föll valet på Bygg-och anläggning.

-Det bästa med utbildningen är att man har jobb när man går ut skolan förutsatt att man klarat av alla kurser, säger Tim.

Tims planer efter studenten är att fortsätta jobba inom måleri.