Möt våra medarbetare

Alla som jobbar på Jämtlands Gymnasieförbund ingår i ett stort nätverk av kompetenta kollegor. Här finns goda möjligheter att utbyta tankar, idéer och erfarenheter som utvecklar dig i din yrkesroll.

Vi vill att du ska få en så bra bild som möjligt av hur det är att jobba i våra skolor runt om i länet. Möt våra medarbetare som berättar om sin vardag både i och utanför arbetet. Vi hoppas att det ska visa vilka möjligheter och förmåner du har som kollega hos oss.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan och skulle du ha några funderingar som inte besvaras här, kan du alltid ställa dina frågor via e-post!

Möt våra medarbetare

Tomas Nilsson, yrkeslärare

Som yrkeslärare har du ett dagligt samarbete med kollegorna på din skola och är dessutom en del i ett större nätverk med kollegor från de andra enheterna i förbundet. Du tillhör ett arbetslag med lärare i flera olika ämnen som samverkar för elevernas bästa. Branschsamverkan är ett viktigt inslag i ditt arbete och internationella samarbeten förekommer på flera olika program. Hos oss har du en fantastisk möjlighet att utveckla din undervisning tillsammans med elever och kollegor.

Tomas arbetar som yrkeslärare på Jämtlands Gymnasium Bräcke. 

Jan Wermelin, ämneslärare

Som ämneslärare hos oss är du del i ett stort nätverk med kollegor på flera olika skolor. Du har ett dagligt samarbete med kollegorna på din skola och ges också möjlighet att samverka med ämneskollegor från andra enheter i förbundet. Som lärare i våra skolor tillhör du både ett arbetslag på något av våra program och ett ämneslag. I lärarrollen har du en fantastisk möjlighet att utveckla din undervisning tillsammans med elever och kollegor.

Jan arbetar som ämneslärare i matematik och naturkunskap på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Janne Tjärnström, tränare

Som lärare i specialidrott/tränare inom Jämtlands Gymnasieförbund jobbar du antingen i Östersund eller i Åre. Din arbetsplats kan vara i idrottsanläggningar, klassrum eller ute i naturen. Du undervisar i någon av idrotterna basket, fotboll, friidrott, ishockey, alpint, längd, skidskytte, puckel, skicross, fäktning eller gymnastik. Hos oss har vi riksidrottsgymnasium (RIG), nationell idrottsutbildning (NIU) samt lokal idrottsutbildning (LIU) i olika idrotter. Under läsåret kan det även förekomma träningsläger på annan ort och i andra länder.

Janne arbetar som lärare i specialidrott på Jämtlands Gymnasium Åre.

Carina Åslund, vaktmästare

Som vaktmästare är du stationerad vid en av våra skolor, men kan vid behov få hjälpa till även på de andra skolorna. Förutom skötsel och underhåll av lokaler har du även daglig kontakt med både personal och elever som har ett behov av service. Som vaktmästare hos oss har du ett självständigt arbete men också möjlighet till kollegialt samarbete med andra i förbundet.

Carina arbetar som vaktmästare på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla.

Carin Liljekvist, studie- och yrkesvägledare

Som studie- och yrkesvägledare förbereder du eleverna inför ett kommande arbetsliv. Du hjälper eleverna med de olika val som de ställs inför, både inom utbildningen och för vidare studier. I jobbet samarbetar du med dina yrkeskollegor inom förbundet, likväl som med övriga studie- och yrkesvägledare i länet. Varje program har ett elevhälsoteam där studie- och yrkesvägledaren är en viktig kugge.

Carin arbetar som studie- och yrkesvägledare på Jämtlands Gymnasium Torsta och Wången. 

Bitte Önnebro, specialpedagog

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för elevers lärande och utveckla det pedagogiska arbetet. Specialpedagogen har en central roll i programmens elevhälsoteam och arbetar nära rektor, lärare och elever. Du ges möjlighet till kollegiala träffar för att utbyta erfarenheter med förbundets övriga specialpedagoger.

Bitte arbetar som specialpedagog på Jämtlands Gymnasium Bispgården.

Mia Kvist, rektor

Som rektor har du ett pedagogiskt övergripande ansvar för en eller flera utbildningar. Dessutom ansvarar du för personal och ekonomi som hör till verksamheten. På Jämtlands Gymnasieförbund har vi en väl uppbyggd stödorganisation bland annat inom HR, Ekonomi och IT, som underlättar i din vardag som rektor. Du samarbetar nära din kollegor i rektorsområdet och träffar samtliga chefer i förbundet på regelbundna träffar.

Mia har arbetat som rektor och är för närvarande områdeschef på Jämtlands Gymnasium Wargentin.