Förbundsledning

Förbundsledning

Anna_Rex_jgy_Mikael_Cederberg_small

Mikael Cederberg

Mikael arbetar som förbundsdirektör och ansvarar för strategiska och operativa frågor runt verksamhetens utveckling, ledning och finansiering. Firmatecknare.

Tel: 010-490 24 01

Anna_Rex_jgy_Mia_Kvist_small

Mia Kvist

Mia är områdeschef för rektorsområde 1. I RO1 ingår  Ekonomiprogrammet, IM Språkintroduktion, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Som områdeschef har hon ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogisk utveckling.

Tel: 010-490 24 04

Anna_Rex_jgy_Ingela_Anderzon_small

Ingela Anderzon

Ingela är områdeschef för rektorsområde 2. I RO 2 ingår Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Gymnasiesärskolan, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Humanistiska programmet, NIU Idrottsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Samhällsvetenskaps programmet. Som områdeschef har hon ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogisk utveckling.

Tel: 010-490 24 06

Kjell-Åke Skoog

Kjell-Åke är områdeschef för rektorsområde 3 och 4. I RO3 ingår Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet. I RO4 ingår Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Introduktionsprogrammen och vuxenutbildning inom Bygg- och anläggning, El och energi, VVS- och fastighet, Vård och omsorg, SFI och industriutbildning inom CNC och svets. Som områdeschef har han ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogiska utveckling.

Tel: 010-490 24 13

Tova Hultqvist

Tova är områdeschef för Rektorsområde 5. I RO5 ingår Ekonomiprogrammet, Fordonsprogrammet, Hotell-och Turismprogrammet, Introduktionsprogrammet, Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang-och livsmedelsprogrammet, RIG- riksidrottsgymnasiet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet. Som områdeschef har hon ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogisk utveckling.

Tel. 010-490 29 01

tom

Henrik Persson

Henrik arbetar som ekonomichef. Han ansvarar för budget och verksamhetsplan, budgetuppföljning (delårsrapporter), årsredovisning. Han arbetar också med redovisningsfrågor, räkenskapssammandrag (statistik) och deklarationer.

Tel: 010-490 24 21
Mobil: 070-1806407

Sandra Linell

Sandra arbetar som HR-chef och har det övergripande ansvaret för förbundets strategiska personalarbete. Hon ansvarar för processerna som bland annat rör rekrytering, ledarskap, rehabilitering, hälsa och arbetsmiljö, lönebildning, attraktiv arbetsgivare samt att utarbeta former för samverkan med arbetstagarorganisationerna. Sandra stödjer också cheferna i deras arbete med personalfrågor och ger råd inom det arbetsrättsliga området.

Tel: 010-490 24 24
Mobil: 070-190 73 29

Anna_Rex_jgy_Goran_Larsson_small

Göran Larsson

Göran arbetar som planeringschef. Han planerar och analyserar läsårstider, elevunderlag och tjänsteutlägg inför kommande läsår. Han är också systemansvarig för elevregistret Extens och personalansvarig för teknikergruppen. Han arbetar också med ärendeberedningar och kvalitetsredovisning inför huvudmannen.

Tel: 010-490 24 23