Med djur och natur i fokus

Naturbruksprogrammet (NB)

Om du vill arbeta med skog, djur, mark och växter är detta rätt utbildning för dig. Programmet finns både på Torsta i Ås och på Wången i Alsen. Det ingår minst 15 veckors praktik som en unik möjlighet att skapa kontakter för framtiden. Alla elever erbjuds grundläggande behörighet till högre studier.

”Fem inriktningar för dig med djur- eller skogsintresse”

Torsta

På Torsta kan du läsa inriktningarna skog, lantbruk och djur. Inom varje inriktning finns flera olika profiler med olika yrkesmöjligheter. På skolan har vi moderna skogsmaskiner, en egen ekologisk mjölkgård och ett djurhus med många olika exotiska djur. Hösten 2016 startar vår nya profil Skogs- och miljövårdare. Utbildningen ger dig en gedigen skogsbruksutbildning som grund och har en stark kultur- och miljövårdsprofil och som även ger dig möjlighet till eftergymnasiala studier. Du som är intresserad av hund kan välja profilen hund. På skolan finns en gårdsrestaurang där all mat lagas från grunden och ett elevboende med 20 platser..

Djur

Inom inriktningen Djur lär du dig sköta och hantera olika djurslag. Du kan fördjupa dig inom Hund och få en yrkesexamen mot arbete med hund. På Torsta finns en inomhusträningshall för hund och det finns även en möjlighet att ha med egen hund på elevboendet. Väljer du Djurvård inriktat mot sällskapsdjur får du en yrkesexamen i Djurvård med utökad behörighet samt att du får intyg att bedriva zoohandel.

Skog

Inom inriktningen Skog får du kunskaper om skogens alla möjligheter. Om du väljer profilen Skogsmaskinförare kommer du att träna praktiskt både på skolans egna maskiner och hos andra entreprenörer ute i skogen. Inne på skolan finns flera skogssimulatorer. Efter utbildningen är du anställningsbar som maskinförare och arbetsmarknaden är mycket god. Du som är intresserad av jakt och viltvård kan välja profilen Skotarförare med jakt & viltvård där du även får lära dig att hantera skotare. För dig som ser din framtid inom rennäringen har vi en unik utbildning till Renskötare/skogsvårdare. Du får utbildning i sydsamiska, kunskap om den egna kulturen, renskötsel och utbildning i modern skogsvård. Profilen Skogs- och miljövård ger dig en gedigen skogsbruksutbildning som grund och har en stark kultur- och miljövårdsprofil och som även ger dig möjlighet till eftergymnasiala studier.

Lantbruk

Inom inriktningen Lantbruk får du kunskaper så att du kan arbeta på eller driva ett eget modernt lantbruk . Om du väljer profilen Djurskötare får du sköta och hantera skolans kor, kalvar och får. Är du mer intresserad av teknik kan du välja Maskinförare inom latbruk. Då lär du dig även att använda maskinparken på ett miljöriktigt sätt och får grundläggande kunskaper i svets och reparationsteknik.

Wången

På Wången kan du läsa till hästskötare med profil travsport eller islandshäst. Wången är travsportens riksanläggning och är ett gymnasium med riksrekrytering. Du kan bo på elevboendet med frukost, lunch, middag. Skolan har ca 70 hästar och några elever har med sig sin egen häst. Här kan du läsa in allmän högskolebehörighet och till exempel söka vidare till hippologprogrammet på universitetet, som också finns på Wången.
På skolan finns förutom universitet också folkhögskola och yrkeshögskola för hovslagare.

Djur

Inom profilen trav får du kunskaper i skötsel, körning och träning av travhästar. Under utbildningen kan du ta kör- och montélicens. Wångens gymnasium är det enda i Sverige där du kan ta en internationell travhästskötarexamen. Inom profilen islandshäst lär du dig om islandshästar och instruktörsskap. Efter utbildningen får du Svenska Islandshästförbundets diplomering som ridledare och behörighet till B-instruktörsutbildningen med inriktning islandshäst. Under alla tre åren är praktik (APL) en viktig del av utbildningen. Wången har goda kontakter med praktikplatser i Sverige, Norden och hela världen. Det finns också chans att få stipendium för utlandspraktik i t.ex. Frankrike, Australien eller på Island.

Yrkesutgången för båda profilerna är hästskötare.

OBS! Inriktningarna/yrkesutgångarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Komplettera för högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Två av dem erbjuds som individuellt val eller programfördjupning. Den tredje kan behöva läsas som individuellt val – utökad kurs.

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill uppnå behörighet för högskolestudier.

Studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma karaktärsämnen 400

Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200

Inr. Djur, NBDJU 1200

Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Sällskapsdjur 1 och 2 200
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 100
Hund 1 och 2 200
Lantbruksdjur 1 100
Aktivitetsledarskap 100
Yrkesutgång mot Djurvårdare 200
– Djurparksdjur 200
Yrkesutgång mot Arbete med hundar 200
– Träning av hund 100
– Hund 3 100
Läses vid: Torsta

Inr. Islandshäst, NBDJU (profil) 1200

Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1* 100
Hästkunskap 1* 100
Hästkunskap 2* 100
Hästkunskap 3* 100
Ridning och körning* 200
Ridning 1* 100
Ridning 2* 100
Aktivitetsledarskap* 100
Läses vid: Wången
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Lantbruk, NBLAN 1200

Djuren i naturbruket 100
Fordon och redskap 100
Markens och växternas biologi 100
Lantbruksdjur 1* 100
Lantbruksmaskiner 1* 100
Serviceteknik * 100
Växtodling 1 och 2* 100
Yrkesutgång mot Maskin 300
– Lastmaskiner och truck 100
– Lastmaskiner 2 100
– Serviceteknik 2 100
Yrkesutgång mot Djur och växter 300
– Djurens biologi 100
– Lantbruksdjur 2 100
– Lantbruksdjur specialisering 100
Läses vid: Torsta
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Skog, NBSKO 1200

1200 Markens och växternas biologi 100
Motor och röjmotorsåg 1 100
Mångbruk av skog 100
Terrängtransporter* 100
Skogsskötsel 1* 100
Skogsskötsel 2* 100
Virkeslära* 100
Virkestransport med skotare* 100
Yrkesutgång mot Skogsmaskinförare 400
– Avverkningsmaskiner* 100
– Skogsmaskiner – specialisering 200
– Serviceteknik 1 100
Yrkesutgång mot Skotarförare med jakt och viltvård 400
– Jakt och viltvård 1 100
– Jakt och viltvård 2 200
– Serviceteknik 1 100
Yrkesutgång mot Skogsvårdare och Miljö 400
– Jakt och viltvård 1 100
– Fiske och vattenvård 1 100
– Natur och landskapsvård 100
– Skogsskötsel specialicering 100
Yrkesutgång mot Renskötare/Skogsvårdare 700
– Motor och röjmotorsåg 2 100
– Renen och rennäringen 1 och 2 200
– Renen och dess naturmiljö 1 och 2 200
– Jakt och viltvård 1 100
– Sydsamiska 100
Läses vid: Torsta
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Travsport, NBDJU00R (profil) 1200

Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1* 100
Hästkunskap 1* 100
Hästkunskap 2* 100
Hästkunskap 3* 100
Ridning och körning* 200
Trav 1* 100
Trav 2* 100
Aktivitetsledarskap* 100
Läses vid: Wången
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Klara Hoonk Hellquist & Vilma Sivars


Inriktning: Islandshäst
Examen: 2018
Hemort: Smedjebacken resp. Fors

När det var dags att bestämma gymnasieprogram passade Klara på att göra praktik en vecka på Wången, då fick hon vara med på lektioner och under ridning. Hon fick även se hur det var att gå i skolan och bo på elevboendet. Det bästa med utbildningen är att hon får kombinera sitt intresse för hästar med skolarbete.

Även Vilma besökte Wången för att få mer inblick innan hon bestämde sig. Hon tycker att det bästa är att man får lära sig väldigt mycket grunder både teoretiskt och praktiskt inom ridning och hästens fysiska och psykiska form. Något hon tycker är väldigt lärorikt och kommer ta med sig resten av livet.

Både Vilma och Klara funderar på att läsa vidare på Hippologutbildningen på Wången.

Elevintervju med Annie Gradin


Inriktning: Lantbruk
Examen: 2020
Hemort: Torpshammar

Annie är uppvuxen på en gård och har därigenom ett intresse för djur. Hon siktar på att bli veterinär men inte med inriktning mot smådjur och då föll valet på utbildning mot lantbruk.

– Det bästa med utbildningen är att det är så mycket praktiskt samtidigt som man får lära sig mycket och ha roligt, säger Annie.

Att börja på gymnasiet var lite pirrigt första dagen men sen släppte det.

– Det kändes kul att få göra annat än på grundskolan även om en del var lika gällande det teoretiska, säger Annie.

Annies planer efter studenten är att plugga vidare och slutligen bli veterinär.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Amrén, Oscar (AOs)Lärare072-246 27 63Torsta (Torsta)
Bengtsson, Marie Louise (BML)Skolsköterska010-490 24 78,
070-180 54 78
Östersund (G 332)
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator010-490 24 89,
070-186 63 62
Östersund
Fernström, Mikael (FMl)Lärare072-246 27 63Torsta (Torsta)
Frank, Tomas (FTm)LärareTorsta (Torsta)
Hallberg, Håkan (HHå)LärareWången (Wången)
Helgesson, Karin (HKn)Skolsköterska010-490 24 75,
070-185 76 80
Östersund (G335)
Nemby, Per-Erik (NPe)Rektor070-5631421Torsta (Torsta)
Sundbäck, Hanna (SHa)LärareWången
Tronde, Agneta (TAg)Lärare072-246 26 71Torsta (Torsta)
Wallehed, Per-Ola (WPo)Kurator0640-16846Östersund (TORSTA)
Winqvist Staaf, Barbara (WSB)Rektor0640-174 15Wången (Wången)