Med djur och natur i fokus

Naturbruksprogrammet (NB)

Om du vill arbeta med skog, djur, mark och växter är detta rätt utbildning för dig. Programmet finns både på Torsta i Ås och på Wången i Alsen. Det ingår minst 15 veckors praktik som en unik möjlighet att skapa kontakter för framtiden. Alla elever erbjuds grundläggande behörighet till högre studier dvs svenska 2,3 och engelska 6.

”Fyra inriktningar för dig med djur-, natur- eller skogsintresse”

Torsta

På Torsta kan du läsa inriktningarna djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk. Inom varje inriktning finns flera olika profiler med olika yrkesmöjligheter. På skolan har vi moderna skogsmaskiner, en egen ekologisk mjölkgård och ett djurhus med många olika exotiska djur. På skolan finns en gårdsrestaurang där all mat lagas från grunden och ett elevboende med 20 platser. Läs mer om Torsta här.

Djurvård

Inom inriktningen Djurvård lär du dig sköta och hantera olika djurslag. Du kan fördjupa dig inom Hund och få en yrkesexamen mot arbete med hund. På Torsta finns en inomhusträningshall för hund och det finns även en möjlighet att ha med egen hund på elevboendet. Väljer du Djurvård inriktat mot sällskapsdjur får du en yrkesexamen i Djurvård eller Djurvård med utökad behörighet.

Lantbruk

Inom inriktningen Lantbruk får du kunskaper så att du kan arbeta på eller driva ett eget modernt lantbruk . Om du väljer profilen Djurskötare får du sköta och hantera skolans kor, kalvar och får. Är du mer intresserad av teknik kan du välja Maskinförare inom lantbruk. Då lär du dig även att använda maskinparken på ett miljöriktigt sätt och får grundläggande kunskaper i svets och reparationsteknik.

Naturturism

Inom inriktningen Naturturism lär du dig att på ett säkert och hållbart sätt ge andra en fantastisk naturupplevelse oavsett om det är på fjället, i skogen eller på vattnet. Mycket av tiden är vi ute i naturen, bland annat på fjällvandring och vildmarksläger. Naturen är en del av vårt klassrum där du lär dig hur natur och kulturmiljöer kan nyttjas för rekreation och naturupplevelser. Du får också utbildning i snöskoter, fyrhjuling och jägarexamen. Du får lära dig allt från att driva företag till att laga mat utomhus så du är rustad för ett yrkesliv inom ditt friluftsintresse.

Skogbruk

Inom inriktningen Skogbruk får du kunskaper om skogens alla möjligheter. Om du väljer profilen Skogsmaskinförare kommer du att träna praktiskt både på skolans egna maskiner och hos andra entreprenörer ute i skogen. Inne på skolan finns flera skogssimulatorer. Efter utbildningen är du anställningsbar som maskinförare och arbetsmarknaden är mycket god. Du som är intresserad av jakt och viltvård kan välja profilen Skotarförare med jakt & viltvård där du även får lära dig att hantera skotare. Profilen Skogs- och miljövård ger dig en gedigen skogsbruksutbildning som grund och har en stark kultur- och miljövårdsprofil och som även ger dig möjlighet till eftergymnasiala studier.

Wången

Wången är travsportens riksanläggning och här kan du läsa till hästskötare med profil travsport eller islandshäst. Du kan bo på elevboendet med frukost, lunch, middag. Skolan har ca 60 hästar och det finns möjlighet att få ta med sig sin egen häst. På skolan finns förutom universitet också folkhögskola och yrkeshögskola för hovslagare. Läs mer om Wången här.

Hästhållning

Inom profilen trav får du kunskaper i skötsel, körning och träning av travhästar. Under utbildningen kan du ta kör- och montélicens. Wångens gymnasium är det enda i Sverige där du kan ta en internationell travhästskötarexamen. Inom profilen islandshäst lär du dig om islandshästar och instruktörsskap. Efter utbildningen får du Svenska Islandshästförbundets diplomering som ridledare och behörighet till B-instruktörsutbildningen med inriktning islandshäst. Under alla tre åren är praktik (APL) en viktig del av utbildningen. Wången har goda kontakter med praktikplatser i Sverige, Norden och hela världen. Det finns också chans att få stipendium för utlandspraktik.

Yrkesutgången för båda profilerna är hästskötare.

OBS! Inriktningarna/yrkesutgångarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Komplettera för högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Två av dem erbjuds som individuellt val eller programfördjupning. Den tredje kan behöva läsas som individuellt val – utökad kurs.

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill uppnå behörighet för högskolestudier.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 400

Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200

Inr. Djurvård, NBDJR 1200

Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Sällskapsdjur 1 och 2 200
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 100
Hundkunskap 1 och 2 200
Lantbruksdjur 1 100
Aktivitetsledarskap 100
Yrkesutgång mot Djurvårdare 200
– Djur specialisering 100
– Kommunikation 100
Yrkesutgång mot Arbete med hundar 200
– Träning av hund 100
– Hundkunskap 3 100
Läses vid: Torsta

Inr. Hästhållning, NBHAT (Travsport och Islandshäst) 1200

Djuren i Naturbruket 100
Djurens biologi 100
Djurhållning 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100
Fordon och redskap 100
Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Hästkunskap 3 100
Ridning och körning 200
Yrkesutgång hästskötare (islandshäst) 200
– Ridning 1 och 2 200
Yrkesutgång hästskötare (travsport) 200
– Trav 1 och 2 200
Läses vid: Wången

Inr. Lantbruk, NBLAN 1200

Byggnadsunderhåll 100
Djuren i naturbruket 100
Fordon och redskap 100
Markens och växternas biologi 100
Lantbruksdjur 1 och 2 200
Lantbruksmaskiner 1 100
Serviceteknik 1 100
Växtodling 1 och 2 100
Yrkesutgång mot Maskin 200
– Lastmaskiner och truckar 100
– Lantbruksmaskiner 2 100
Yrkesutgång mot Djur och växter 200
– Djurens biologi 100
– Lantbruksdjur specialisering 100
Läses vid: Torsta

Inr. Naturturism, NBNAT 1200

Marken och växternas biologi 100
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Naturturism 1 100
Naturturism 2 100
Mångbruk av skog 100
Terrängtransporter 100
Aktiviteter och upplevelser 100
Aktivitetsledarskap 100
Naturturism 3 100
Fiske och vattenvård 1 100
Jakt och Viltvård 1 100
Natur och landskapsvård 100

Inr. Skogsbruk, NBSKG 1200

Markens och växternas biologi 100
Motor och röjmotorsåg 1 100
Mångbruk av skog 100
Terrängtransporter 100
Skogsskötsel 1 100
Skogsskötsel 2 100
Virkeslära 100
Virkestransport med skotare 100
Yrkesutgång mot Skogsmaskinförare 400
– Avverkningsmaskiner 100
– Skogsmaskiner – specialisering 200
– Serviceteknik 1 100
Yrkesutgång mot Skotarförare med jakt och viltvård 400
– Jakt och viltvård 1 och 2 300
– Serviceteknik 1 100
Yrkesutgång mot Skogsvårdare och Miljö 400
– Jakt och viltvård 1 100
– Fiske och vattenvård 1 100
– Natur och landskapsvård 100
– Skogsskötsel specialicering 100
Läses vid: Torsta

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Klara Hoonk Hellquist & Vilma Sivars


Inriktning: Islandshäst
Examen: 2018
Hemort: Smedjebacken resp. Fors

När det var dags att bestämma gymnasieprogram passade Klara på att göra praktik en vecka på Wången, då fick hon vara med på lektioner och under ridning. Hon fick även se hur det var att gå i skolan och bo på elevboendet. Det bästa med utbildningen är att hon får kombinera sitt intresse för hästar med skolarbete.

Även Vilma besökte Wången för att få mer inblick innan hon bestämde sig. Hon tycker att det bästa är att man får lära sig väldigt mycket grunder både teoretiskt och praktiskt inom ridning och hästens fysiska och psykiska form. Något hon tycker är väldigt lärorikt och kommer ta med sig resten av livet.

Både Vilma och Klara funderar på att läsa vidare på Hippologutbildningen på Wången.

Elevintervju med Annie Gradin


Inriktning: Lantbruk
Examen: 2020
Hemort: Torpshammar

Annie är uppvuxen på en gård och har därigenom ett intresse för djur. Hon siktar på att bli veterinär men inte med inriktning mot smådjur och då föll valet på utbildning mot lantbruk.

– Det bästa med utbildningen är att det är så mycket praktiskt samtidigt som man får lära sig mycket och ha roligt, säger Annie.

Att börja på gymnasiet var lite pirrigt första dagen men sen släppte det.

– Det kändes kul att få göra annat än på grundskolan även om en del var lika gällande det teoretiska, säger Annie.

Annies planer efter studenten är att plugga vidare och slutligen bli veterinär.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Amrén, Oscar (AOs)Rektor706633266Torsta (Torsta)
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator070-186 63 62,
010-490 24 89
Östersund (Järpen/Wången)
Englund, Elisabeth (EEl)Rektor0640-17415,
070-641 74 75
Wången (Wången)
Eriksson, Petter (EBP)Lärare0640-17400Wången (Wången)
Fernström, Mikael (FMl)Lärare070-260 51 02Torsta (Torsta)
Forsberg, Ida (FId)Skolsköterska070-185 76 75,
010-490 24 80
Östersund (Järpen/Wången)
Frank, Tomas (FTm)LärareTorsta (Torsta)
Hannersjö, David (HDa)LärareWången (Wången)
Helgesson, Karin (HKn)Skolsköterska070-185 76 80,
010-490 24 75
Östersund (G318 Wargentin/Torsta)
Nemby, Per-Erik (NPe)Rektor070-5631421Torsta (Torsta)
Olofsson-Aldevärn, Carina (OCa)Lärare0640-174 00Wången (Wången)
Panther Olausson, Britt-Marie (POB)Specialpedagog0640-17400Wången (Wången)
Tronde, Agneta (TAg)Lärare070-255 83 59Torsta (Torsta)
Wallehed, Per-Ola (WPo)Kurator070-189 98 88Östersund (Torsta)
Wetter, Anita (WAa)Lärare0640-174 00Wången (Wången)