Organisation

Organisation

Jämtlands Gymnasium är en kommunal utbildningsleverantör med sju olika skolor spridda i fem kommuner. Huvudman för verksamheten är Jämtlands Gymnasieförbund.

Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är Bräcke, Krokom, Ragunda , Åre och Östersund.


Jämtlands Gymnasieförbund är organiserat i fem rektorsområden samt ett förbundskansli. Vi leds av en politiskt tillsatt direktion och har en ledningsgrupp bestående av förbundschef, biträdande förbundschef samt de fem områdescheferna.