Efterfrågad och effektiv teknik

Industritekniska programmet (IN)

Industrin är stark. Svensk teknik är effektiv och efterfrågas. Dessutom har industrin ett stort behov av kunniga medarbetare. På Industritekniska programmet har du praktikperioder som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden.

”Om du är intresserad av teknik och mekanik är IN rätt för dig”

Det Industritekniska programmet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom teknikföretag. Du lär dig svetsa, svarva, fräsa, hur utrustningen fungerar och hur produkternas kvalitet kan säkras.

Vi har ett nära samarbete med branschföretagen i regionen och i utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet ute på något eller några av dessa företag.
Både Fyrvalla och Bispgården erbjuder programmet som lärlingsutbildning vilket innebär att du genomför minst hälften av utbildningen på ett eller flera företag. Läs mer på www.jgy.se/larling

I Bispgården omfattar utbildningen ett brett paket med yrkesinriktade branschkurser; heta arbeten, ESA, SSG Entre, Säkra lyft, skyliftutbildning samt Arbete på väg. CNC operatör erbjuds certifiering till grön nivå – yrkeskompetens vid maskin.

På Fyrvalla erbjuds du möjligheten att under tredje läsåret ta truckkort samt gå utbildningen Heta arbeten.

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar:

Produkt och maskinteknik

Här får du kunskap om hur du programmerar datorstyrda maskiner och om olika material som används i produktionen. Du får lära dig hur man arbetar efter ritningar och producerar varor.
Exempel på yrken: Maskinoperatör, Cnc-operatör, montör, automationstekniker.

Läses i Bispgården eller vid Fyrvalla.

Svetsteknik

Här lär du dig om olika svetstekniker och plåtbearbetningar. Du lär dig bland annat de vanligaste svetsmetoderna som metallbåge, Mig-Mag, Tig, gassvetsning och lödning. Väljer du att gå utbildningen i Bispgården har du också möjlighet att utbilda dig till Internationell kälsvetsare i svetsmetoden Mig-Mag. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som ställs på bland annat lärare och utrustning.
Exempel på yrken: Internationell svetsare, svetsare, industriplåtslagare, montör.

Läses i Bispgården eller vid Fyrvalla.

OBS! Inriktningarna/yrkesutgångarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Lärlingsutbildning i Bispgården med yrkestekniskt basår

I Bispgården går du som elev ett yrkestekniskt basår och påbörjar sedan lärlingsutbildningen läsår två. Läs mer om lärlingsutbildning i Bispgården.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 – 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet, de väljer då att inte läsa engelska 6 samt svenska/svenska som andraspråk 2 och 3. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng utan att läsa de behörighetsgivande kurserna.
Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 900

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen 400

Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 1 100

Inr. Produkt och maskinteknik, INPRK 1200

Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling 1 100
Programfördjupning i Bispgården mot CNC-operatör 900
Obligatoriska programfördjupningskurser Fyrvalla: 900
– Cad 1 50
– Cad 2 50
– Cad/cam 100
– Datorstyrd produktion 2 100
– Datorstyrd produktion 3 100
– Datorstyrd produktion 4 100
– Datorstyrd produktion 5 100
– Tillverkningsunderlag 1 100
– Entreprenörskap 100
– Svets grund 100
Läses vid: Bispgården, Fyrvalla

Inr. Svetsteknik, INSVE 1200

Produktutveckling 1 100
Svets grund 100
Kälsvets 1 100
Tillverkningsunderlag 1 100
Programfördjupning i Bispgården mot Svetsare med internationellt svetscertifikat 800
Obligatoriska programfördjupningskurser Fyrvalla: 800
– Kälsvets 2 100
– Stumsvets 1 100
– Stumsvets 2 100
– Materialkunskap 1 100
– Tillverkningsunderlag 2 100
– Datorstyrd produktion 1 100
– Entreprenörskap 100
– Profilfördjupning 1 50
– Profilfördjupning 2 50
Läses vid: Bispgården, Fyrvalla

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Wilhelm Nygren Stavenfors


Inriktning: Produkt och maskinteknik
Examen: 2018
Hemort: Pilgrimstad

Wilhelm tycker att det bästa med utbildningen är att han får lära sig nya saker på ett mer praktiskt sätt och att man får visa vad man går för.

– Det är väldigt mycket praktiskt lärande, det är nog det mest speciella med utbildningen. Man lär sig att göra och läsa ritningar och programmera CNC-maskiner. Utöver det lär man sig produktutveckla och skapa egna prylar, säger Wilhelm.

Efter studenten planerar Wilhelm att jobba och spara ihop pengar och flyttar sedan förmodligen utomlands.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Bergman, Stig Allan (BSa1)LärareBispgården (BTC)
Broström, Ronnie (BRo)Lärare010-490 26 09Östersund (R233 Fyrvalla)
Engman, Jan (EJn)Lärare010-490 26 09Östersund (R223 Fyrvalla)
Eriksson, Ulrika (EUr)Specialpedagog073-280 78 29,
073-280 78 29
Östersund (Fyrvalla)
Gashi, Ekrem (GEk)Lärare010-490 26 09Östersund (R223 Fyrvalla)
Larsson, Arne (LAr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 26 02,
070-349 17 17
Östersund (Fyrvalla)
Malmberg Englund, Anneli (MAn)Rektor010-490 25 12,
070-181 44 29
Östersund (Fyrvalla)
Prytz, Magnus (PMa1)Lärare070-234 04 41Bispgården (BTC)
Strandin, Anna (SAn)Lärare010-490 26 10Östersund (S215 Fyrvalla)
Wahlström, Desirée (WDe)Kurator070-185 76 74,
010-490 24 76
Östersund (Fyrvalla)