Erasmus+ Media

ERASMUS+ MEDIA är ett ambitiöst projekt som fokuserar på information och kommunikation och syftar till att skapa ett medialt samarbete i utbildningssyfte. Projektet strävar efter att utveckla följande; stärkta språkkunskaper genom interaktion där deltagarna involveras, utveckla digital kompetens genom videoskapande och poddar, utveckla kulturella uttryck och kulturell kompetens genom att lära sig om kulturellt arv från olika delar av Europa, samt att utveckla social och medborgerlig kompetens genom samarbete mellan partnerländerna där man fördjupar kunskaper om socio-ekonomiska förhållanden på de platser man besöker.