Schema, studieplaner & frånvaro

Logga in i Dexter för att se schema, studieplaner, frånvaro mm.

Dexter är ett system för kommunikation mellan skola och hem. Mycket av den information som normalt återfinns på skolans expedition, görs tillgänglig på internet. Nya elever och föräldrar till omyndiga elever får inloggningsuppgifter efter uppropet. Till föräldrar skickas uppgifterna till folkbokföringsadressen.

Logga in i Dexter

Vad kan man göra i Dexter?

• Sjukanmälan (för barn som inte fyllt 18 år)
• Se individuellt elevschema
• Se frånvarosammanställning
• Se studieplan inklusive betyg
• Se klasslista, personallista m.m.

Läs mer om Dexter:

510 KBDexter-Information till elever och föräldrar

Schemavisning

Som komplement till Dexter finns schemavisningsprogram där du kan se schema för hela läsåret. För att läsa schema i mobilen bör du ladda hem respektive mobilapp.

Bispgården

Bräcke

Åre

Östersund