Studentprogram 2021

Vid utspring får varje elev mötas upp av begränsat antal anhöriga, se antal under respektive skola. Elever och anhöriga med sjukdomssymtom, t.ex. halsont, snuva, hosta och feber, får ej delta i studentavslutningen. Kom ihåg att hålla avstånd till varandra!

Bispgården – Fredag 4 juni

Kl. 09:15 Studenterna minglar tillsammans med personalen.
Kl. 10:10 Studenterna samlas i aulan för studentceremonin. Tal från rektor, betyg och stipendieutdelning.
Kl. 10:50 Studenterna tågar ut ur skolan och möts av sina anhöriga.

Bräcke – Fredag 4 juni

Kl. 10:15 Mingel, studentfotografering och återblickar.
Kl. 11:00 Studenter och personal äter traditionsenlig lunch tillsammans med betygs- och stipendieutdelning
Kl. 13:00 Studenterna ställer upp ute för gemensam sång och tågar sedan ut till väntande anhöriga (max 4/student), som står vid anvisade platser.

Anhöriga samlas på anvisade platser utanför skolan, på sjösidan. Under rådande omständigheter begränsas antalet anhöriga till max 4/student och det är önskvärt att familjerna lämnar området så snart som möjligt sedan man tagit emot sin student.

Fyrvalla – Torsdag 10 juni

Kl 08:00 Mentorer och elever träffas i klassrum för aktiviteter och stipendieutdelning. Studentfotografering klassvis enligt schema.
Kl 10:00 Traditionsenlig brunch enligt schema.
Kl 11:00 Aktiviteter, underhållning och tal till studenterna på innergården.
Kl 11:45- 13:10 Studenterna springer ut klassvis genom grinden på innergården i ordningen:  

KlassTid
IN18, VFKYL18, VFVVS1811:45
FT18a11:55
FT18b12:00
FT18c12:05
FTT18e12:10
FTT18f12:15
EEDAT1812:25
EEELT1812:30
EEENE1812:35
BA18a12:45
BA18b12:50
BA18c12:55
BA18d13:00

Varje student får bjuda in två anhöriga. Anhöriga samlas på anvisade platser inom Fyrvallaområdet familjevis och lämnar området så snart som möjligt sedan man tagit emot sin student.

Torsta – Fredag 4 juni

Kl. 11:00 Studenter och personal äter examenslunch i Torstas restaurang och har betygs- och stipendieutdelning.
Kl. ca 12:00-12:30 Studenterna springer ut på Torstas framsida och anhöriga tar emot på anvisade platser på grönytorna. Mer detaljerad information kommer skickas ut.

Wargentin 10 – 11 juni

Samling i anslagna klassrum och studentfotografering enligt schema.
Utmarsch från trappan enligt schema nedan. Klassen lämnar därefter trappan/scenen och går till det område som hänvisas i filen nedan.

Torsdag 10 juni

Klass UtmarschSamling
EK18a09:00Område 1
EK18b 09:20Område 2
EK18c09:40Område 3
EK18d10:00Område 4
HT1810:20Område 1
HV1810:40Område 2
NA18a11:00Område 3
NA18b11:20Område 4
NAI1811:40Område 1
RL1812:00Område 2
TE18a12:20Område 3
TE18b12:40Område 4
VO1813:00Område 1

Fredag 11 juni

KlassUtmarschSamling
NIU1709:00Område 1
NIU18:1+209:20Område 2
NIU18:3+409:40Område 3
GYSÄR10:00Område 4
BF1810:20Område 1
ES1810:40Område 2
ESMUS1811:00Område 3
HA1811:20Område 4
HU1811:40Område 1
Lärling1812:00Område 2
SA18a12:20Område 3
SA18b12:40Område 4
SA18c13:00Område 1
SAI1813:20Område 2

Förhållningsregler vid utspring

Skolgården framför stora entrén kommer att vara avspärrad för allmänheten under utspringet. Varje elev får mötas upp av två anhöriga som släpps in på skolgården 20 minuter innan den berörda klassens utspring. För klasser som ska samlas på parkeringen släpps de anhöriga in från Biblioteksgatan, för klasser som ska samlas på gräsplanen släpps anhöriga in från Samuel Permansgatan.

För att undvika smittspridning är det viktigt att alla respekterar de begränsningar som råder. Det kommer inte att vara tillåtet att stå på trottoaren utanför skolgården för att titta på.

Wargentin/Torsta Gymnasiesärskolan

Nationella programmen X-huset Fredag 11 juni

Kl. 08:15 Samling i klassrum. Utmarsch kl. 10.00 på framsidan.

Individuella programmet J-huset Fredag 11 juni

Kl. 08:30 Samling i J-huset för elever och närmast personal.
Kl. 10:00 Utspring mot Sporthallen. Två anhöriga per elev är välkomna.

Nationella programmen Torsta Fredag 4 juni

Anhöriga får information om detaljer skickad till sig.

Wången Fredag 4 juni

Kl. 10:00 Studentceremoni
Kl. 12:00 Lunch

Två anhöriga per elev är välkomna, det går även att följa ceremonin digitalt.

Åre Fredag 4 juni och Fredag 11 juni

Fredag 4 juni HT/RL i Åre på Restaurang Runt Knuten

Kl. 10:15 Studentceremoni med tal och stipendieutdelning
Kl. 12:00 Utspring

Anhöriga samlas på planen utanför skolan i god tid för att ta emot sina studenter. Vi förstår att det är många som vill fira årets studenter men med rådande pandemirestriktioner kan varje student endast bjuda in fyra (4) anhöriga.

Fredag 12 juni

Studentceremoni med tal och stipendieutdelning enligt schema.

Utspring på Borggården i Järpen

Kl. 10:00 Ekonomiprogrammet

Kl. 10:30 Samhällsvetenskapliga programmet

Kl. 11:00 Naturvetenskapliga programmet

Kl. 11:30 RIG (Skidgymnasiet)

Utspring Fordonslokalerna

Kl. 10:30 Fordonsprogrammet

Anhöriga samlas på Borggården i god tid för utspringet. Vi förstår att det är många som vill fira årets studenter men med rådande pandemirestriktioner kan varje student endast bjuda in fyra (4) anhöriga.

Fortsatt minst 60 procent närundervisning efter påsklovet.

Under torsdagen lämnade regeringen/Folkhälsomyndigheten besked om att nuvarande reglering om fjärrundervisning upphör från den 2 april.

Skolhuvudmännen återgår därmed till det läge som gällde under höstterminen 2020. Skolorna ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt, men kan ha fjärr-/distansundervisning när det behövs för att minska risker för smittspridning i skolmiljön eller kollektivtrafiken.

Smittspridningen i samhället är fortsatt hög och det är i dagsläget svårt att bedöma smittläget i länet efter påsklovet. Förbundets skolor har olika förutsättningar utifrån storlek och elevantal. Därför har förbundet fattat beslut om att möjliggöra lokala anpassningar på våra skolor under perioden 12/4 till 30/4. Några mindre skolor kommer att ha närundervisning för alla elever, medan andra kommer att fortsätta med växelvis fjärr-/närundervisning.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen ska fortsatt ha närundervisning. Vuxenutbildningen ska ha fjärrundervisning när det är möjligt.

Observera att planeringen kan komma att ändras om förbundet får nya rekommendationer från regionala smittskyddsenheten.

För att hindra smittspridning i skolan är det fortfarande av största vikt att:
1. Stanna hemma och testa sig vid minsta sjukdomssymptom
2. Stanna hemma tills du har fått testresultatet
3. Omedelbart meddela sin mentor och/eller rektor om man har smittats av covid-19

Frågor om planeringen på respektive skola kan ställas till elevens rektor.

Digital programdag 25/11

Den 25 november bjuder Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola in elever från åk 9 till vår digitala programdag.

OBS! Chatten är inställd! Vi måste begränsa antalet elever som är på plats samtidigt för att minska risken för smittspridning. Hoppas ni har förståelse för detta.

Den digitala programdagen är en livesändning där våra elever svarar på frågor om sina program och hur det är att gå på gymnasiet. Förutom livesändningen kommer vi att ha en livechatt öppen där det finns möjlighet att ställa ytterliga frågor.

Varje program kommer att ha en egen sändningstid som är 15 minuter och samtidigt som programmets livesändning pågår är deras livechatt öppen. Chatten kommer att pågå samtidigt men är öppen för frågor ytterligare 15 minuter efter sändningstiden, dvs chatten är 30 minuter lång. Se program längst ner.

Tanken är inte att eleverna ska sitta en heldag och titta på livesändningen, men vi vill att de tittar på introdelen som börjar kl 8:30. Därefter kan de bestämma vilka program de vill ta del av. 

Hela livesändningen spelas in och kommer vara tillgänglig att titta på i efterhand.

1 MBProgramtablå digital programdag

Programinformation Jämtlands Gymnasium

Förbered er gärna inför den digitala programdagen genom att läsa på om de olika programmen på vår hemsida, titta på programfilmer och filmer om våra skolor.

Information om våra program hittar du HÄR

Våra programfilmer hittar du HÄR

Här ser du våra nya skolfilmer:

Jämtlands Gymnasium Wargentin återgår till närundervisning från och med måndagen den 16/11, förutom Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Ekonomiprogrammet (EK) som har fortsatt fjärrundervisning under vecka 47.

Efter samråd med smittskyddsläkarna kommer alla gymnasieprogram förutom SA och EK att återgå till skolan från och med måndag. Skälet till att dessa två program ges fortsatt fjärrundervisning är att programmen har flest fall av smittade under de senaste veckorna. Smittspårning pågår fortfarande.

Om inte smittläget förvärras kommer SA och EK återgå till skolan måndagen den 23/11.

Åtgärden med att cirka 700 elever på SA och EK blir hemma under ytterligare en vecka bidrar också till förtunning av antalet elever på skolan och i kollektivtrafiken.

Skolan understryker vikten av att alla elever drar ner på fysiska sociala kontakter på fritiden under de närmaste veckorna.

Invigning JGY Fyrvalla blir VVS-College

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla blir VVS-college och idag hölls det invigning med underhållning, tårta och rundvandring i VVS- och fastighetsprogrammets lokaler.

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla har inför läsåret 20/21 utsetts till ett VVS-college. Branschen har kvalitetssäkrat skolor i flera år och nu inför tioårsjubileet har konceptet VVS-college lanserats.

– Det är viktigt att elever som går en VVS-utbildning får en bra utbildning och får med sig den kunskap som företagen faktiskt efterfrågar, säger Henrik Johnsson som är utvecklingsledare för VVS-college och fortsätter: – Genom VVS-college vill vi göra det tydligare att det finns ett fördjupat samarbete mellan bransch och skola.

Företag deltar på skolans programråd och är med och bedömer det gymnasiearbete som avslutar elevernas utbildning i skolan. På så sätt får skolorna feedback på vad företagen önskar och behöver när det gäller utbildning och företagen får en bra insyn i hur skolornas utbildning går till och vad eleverna lär sig.

För att en skola ska få kalla sig VVS-college måste den uppfylla de krav som ställs. Bland annat att det finns lärare med rätt kompetens, att lokalerna är lämpliga för undervisning, att verktygen och materialen är bra och att eleverna är nöjda och har den kunskap som branschen behöver. Varje år genomförs elevenkäter och kunskapstester på branschgodkända skolor för att se att skolan når upp till de krav som finns.

– Vi är jätteglada att Jämtlands Gymnasium Fyrvalla blivit godkänd som ett VVS-college, säger Kristina Hellström som är rektor på VVS & Fastighetsprogrammet. – Elever som går utbildningen vet att vi förbereder dem väl inför deras lärlingstid och elever som ska välja utbildning kan vara trygga med att vi som VVS-college ger dem de bästa förutsättningarna.

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och sprinklermontörer. VVS-college är VVS-Branschens Yrkesnämnds kvalitetssäkring av skolor och det är i dagsläget 43 gymnasieskolor som är godkända som VVS-college. Tidigare hette konceptet Förstklassig skola.

Frågor och svar till elever med anledning av covid -19

Jämtlands Gymnasieförbund följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och har kontakt med regionens smittskyddsläkare vid behov. För att i möjligaste mån minska risken för smittspridning fortsätter vi med vissa restriktioner i verksamheten. Undervisningen i gymnasieskolan är skolförlagd från och med höstterminen. Inom vuxenutbildningen kan delar av undervisningen ske på distans.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att utvärdera och justera våra insatser för att minska smittspridningen. Alla våra skolor har tagit fram lokalt anpassade direktiv för både elever och personal.  

Vi arbetar övergripande med att informera eleverna om pandemin och vad som förväntas av dem för att minska risken för smittspridning. Eleverna uppmanas löpande att hålla social distans, tvätta händerna samt gå ut på raster om möjligt.

Om jag blir sjuk

Vi får flera frågor kring symptom, när man ska testa sig och hur länge man ska stanna hemma. Här är de vanligaste frågorna med aktuella besked:

Jag gick hem igår med huvudvärk men den försvann redan samma dag, hur gör jag då?

Om du har symtom som varar mindre än 24 timmar och du efter 2 dygn inte fått ytterligare symtom kan du går tillbaka till skolan/arbetsplatsen. Exempel: Du går hem på grund av huvudvärk, den går över inom 24 timmar. Du stannar kvar hemma i ytterligare två dygn och har under denna tid inte fått några andra symtom, då kan du återvända till skolan.

Ska jag stanna hemma om någon jag bor med testats positiv för covid-19?

Vuxna och gymnasieelever kan rekommenderas att stanna hemma i 7 dagar. Du eller din anhörige kommer få information via vården om du ska stanna hemma eller inte. 

När du har en anhörig som testat positivt för covid-19 kan du också få anvisning att i 14 dagar, dvs ytterligare 7 dagar efter att du gått tillbaka till skolan, avstå från fritidsaktiviter, inte träna med andra och på fritiden inte umgås med andra än de du bor med.

Kan jag delta i undervisningen när jag är hemma med symptom eller hemma för att jag följer FHM:s riktlinjer?

Lärarna försöker i den mån det går att tillgängliggöra undervisning och undervisningsmaterial för eleverna. Ta kontakt med din mentor för att se vad som gäller för dig.

Vad gör jag om jag börjar få symptom när jag är på skolan?

Elever eller personal som uppvisar symptom som ont i halsen, hosta, snuva, feber, kräkningar etcetera under skoldagen ska omedelbart gå hem.

Förbundet och smittskydd uppmanar alla som har symptom att boka tid för provtagning. Se mer information på 1177.se.

Jag har varit sjuk och tagit ett test som visat att jag har covid-19. När kan jag gå tillbaka till skolan? 

 • Det har gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.  
 • Du har känt dig frisk och feberfri i 2 dagar. 
 • Lite lätt rethosta kan kvarstå. 

Jag har varit sjuk och tagit ett test som visade att jag inte hade covid-19. När kan jag gå tillbaka till skolan? 

 • När du är frisk och feberfri kan du gå tillbaka till skolan. 

Jag har varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19. När kan jag gå tillbaka till skolan? 

 • Du ska vara hemma så länge du har symtom.  
 • Det har gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.
 • Du ska känna dig frisk och feberfri i 2 dagar därefter. 
 • Lite lätt rethosta kan kvarstå. 

Jag är fortfarande lite hostig/snorig efter att jag har varit sjuk och är osäker på om jag kan gå till skolan. Vem kan jag rådfråga? 

Du ska ringa 1177 och rådfråga dem. 

Jag har varit sjuk och tagit ett test som visade att jag inte hade covid-19. Efter att ha känt mig frisk i 4 dagar känner jag mig sjuk igen. Kan jag testa mig flera gånger? 

Du ska ta ett nytt test vid varje insjuknande. 

Var bokar jag för att testa mig? 

Du loggar in på 1177.se för att boka tid. Du behöver BankID eller Freja eID.

 Kan jag gå till skolan om jag är lite snuvig och lite hostig? 

Stanna hemma vid minsta symptom och boka tid för provtagning. Nu är rekommendationen att alla barn och ungdomar i skolan testar sig.

Undervisning

Vad gör vi för att eleverna ska hålla avstånd?

Vi undviker att samla större elevgrupper än nödvändigt. Bänkarna i klassrummen har särats på där det är möjligt och möbler har flyttats i korridorer för att minska trängsel.

Gäller undervisning i skolans lokaler även för mig som går vuxenutbildning?

Förutsättningarna ser olika ut lokalt och anpassningar görs utifrån exempelvis kursernas innehåll, de pedagogiska behoven, lokalernas storlek och kommunikationer. Det kan innebära att distansundervisning och skolförlagd undervisning kan varvas och att elever som behöver byta om gör det hemma för att inte trängas i omklädningsrum. Frågor om planeringen för respektive vuxenutbildning ställs till ansvarig rektor.

Vad gör jag om jag eller en nära anhörig tillhör en riskgrupp?

Om du som elev tillhör en dokumenterad riskgrupp, eller om någon av dina närmast anhöriga gör det, ska du snarast kontakta din mentor eller rektor.

Skolmatsal

Vad har ni gjort för att förhindra trängsel och smittspridning i skolmatsalen?

Förbundet har bland annat:

 • öppnat ytterligare en matsal för eleverna på Wargentin
 • satt upp informationsskyltar i matsalarna
 • tillsatt fler matsalsvärdar med tydligare uppdrag
 • satt upp fler rumsavskiljare för att styra flödet
 • utökat med extra städning i köken.

Som elev är det viktigt att du tänker på: 

 • att följa ditt lunchschema och gå på lunch i skolmatsalen på angiven tid
 • att respektera andra och tänka på att hålla avstånd
 • att tvätta händerna innan du går och äter i skolmatsalen
 • att inte flytta bord och stolar eftersom det är viktigt att hålla avstånd.

Lokalvård

Hur städas skolorna?

Förbundet har extra städning i alla skolor med fokus på kontaktytor såsom dörrar och dörrhandtag samt toaletter. Eleverna torkar av bänkar och stolar efter varje lektion.

Kollektivtrafiken

Jag brukar åka buss till skolan, ska jag välja cykeln nu i stället?

Vi uppmanar alla elever och all personal som kan att cykla eller gå till skolan. Det är bra om alla som kan hjälps åt att minska trycket på kollektivtrafiken.

Elevhälsan

Hur kommer jag i kontakt med elevhälsan?

Elevhälsan arbetar som vanligt och om du som elev eller vårdnadshavare vill ha kontakt med någon i elevhälsan hittar du kontaktinformation för respektive skola här:

267 KBInformation om stöd till eleverna Bispgården 256 KBInformation om stöd till eleverna Bräcke 254 KBInformation om stöd till eleverna Fyrvalla 242 KBInformation om stöd till eleverna Torsta 427 KBInformation om stöd till eleverna Wargentin 244 KBInformation om stöd till eleverna Wången 248 KBInformation om stöd till eleverna Åre

Besöksdag Åre skidgymnasium 9 oktober

09.00 Samling Skidgymnasiets lokaler i Järpen. (Ombytt för träning) Kort info om dagen. 

09.30 – 10.15 Träning Rullskidor skejt, teknik på banan

10.45 – 11.30 Info från skolan och skidgymnasiet, rundvandring och visning av skolans lokaler. 

11.30 Lunch på skolan 

12.30  Stavgång A3, tillsammans med skolans elever

15.30 Avslutning

Utrustning:   

Rullskidor skejt, pjäxor, stavar, hjälm, löparskor, stavgångs stavar, dusch ombyte.

Föräldrar är välkomna att vara med under hela dagen, även på träningspassen!

Maila undertecknad när ni kommer, hur många som kommer om ni behöver hjälp med hämtning och eventuella allergier.

                     Välkomna önskar vi tränare på Åre skidgymnasium 

                                            Martin Kicki Jennie 

 christina.fransson@jgy.se 

 Mobil nr: 0702-10 91 99. 

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla säljer Attefallshus

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla säljer 3st Attefallshus byggda av våra gymnasieelever på Bygg- och anläggningsprogrammet.

Husen är 25 m² och är byggda i 2 olika modeller, 2 st hus modell 1 finns och 1 hus modell 2 finns.

Modell 1: Separat kök, storstuga, sovloft, dusch, handfat, varmvattenberedare och toalett.
Modell 2: Kök i storstuga, sovloft, sovrum, dusch, handfat, varmvattenberedare och toalett.

Husen är klara för att ansluta till vatten, avlopp och elnätet.

Visning

Boka tid för enskild visning via Områdeschef Fyrvalla Kjell-Åke Skoog: 010-4902413. Visningar påbörjas tidigast 2020-06-10, husen står uppställda på JGY Fyrvalla.

Pris

360 000:-/hus inkl. moms. Köparen ansvarar för transport av husen från uppställningsplats på JGY Fyrvalla. Husen kommer att säljas fortlöpande från och med det att visningar påbörjas 2020-06-10. Husen skall av köparen vara borttransporterade senast den 10/8 2020.

Fakta om husen 

 • Ekologisk isolering golv 195mm
 • Ekologisk isolering vägg 120+45mm luftspalt 28mm Osb skiva 13mm gips
 • Ekologisk isolering tak 170+95 skivor Hunton träfiberisolering (ekologisk) luftspalt 45mm
 • Golv ekparkett
 • Färg utvändigt grundad + två strykningar utomhus täcklasyr
 • Kök: Marbodal
 • Vitvaror: kylskåp och fläkt Ikea
 • Ventilation självdrag ventiler Paxfläkt i badrum
 • Plåttak TP20 råspont underlagspapp vindduk
 • Varmvattenberedare 50 liter
 • Badrum Vägg och golv våtrumsmatta 
 • Fönster trä SP treglas isolerruta
 • Värme direktverkande elradiatorer
 • El golvvärme installerad på toaletten 

Sommarföretagare

Driv ditt eget företag på sommarlovet, som sommarjobb!

Webbshop eller hundvakt?

Fixa loppis eller laga cyklar?

Plocka bär eller fotografera?

Bor du i Östersunds kommun och har har rätt ålder för att söka kommunal feriepraktik så kan du själv eller tillsammans med dina vänner, ansöka om att driva ett eget företag på sommarlovet!

Som Sommarföretagare får du hjälp att komma igång, utveckla dina idéer och få stöttning under tiden. Du kommer skapa ditt eget sommarjobb och samtidigt lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap!

I PROGRAMMET INGÅR:
Digital startinformation under vårterminen
4 dagars gemensam kickoff där du får inspiration och hjälp av våra coacher att komma igång.
Hjälp och coaching under hela programmet
Nätverk och mentorer som hjälper dig
Försäkring
Startkapital
Gemensam avslutningsaktivitet

Sommarföretagare arrangeras av Östersunds kommun i samarbete med JGY och håller på i 3 veckor. Sommarföretagare söks på samma sätt som ett kommunalt feriearbete, skillnaden är att du inte får timlön, utan ett startbidrag på 2 000kr/deltagare.

Coacherna som hjälper dig är tidigare elever från Jämtlands Gymnasiums ekonomer och i bakgrunden finns en huvudhandledare som stöd. Huvudhandledarna är lärare eller annan vuxen med god erfarenhet av företagsamhet.

Första veckan är en introduktionsvecka där du får lära dig grunderna i företagande, sedan driver du själv eller tillsammans med några vänner ett sommarföretag.

Efter de tre veckorna väljer ni om ni vill lägga ner ert företag, eller om ni vill fortsätta på egen hand.

Programmet börjar måndag 14 juni kl. 09.00 i aulan, Wargentin!

Frågor? Ring 073-0488575 eller maila tomas.hjelm@jgy.se

Sök på: www.ostersund.se/feriepraktik.

Du måste söka senast 14 mars!

Vi ses i sommar!

Öppettider

j! Restaurang- & bageriutbildning Östersund

Välkommen till vår nya utbildningsrestaurang och bageri på Fyrvallavägen 4, Trygghetens Hus.

Öppettider Butiken:
Måndag–fredag kl. 09.30–14.00

OBS! Just nu serveras ingen lunch men det går bra att köpa matlådor. 
Dagens lunch serveras måndag till fredag 11.00–13.00. Matsedel presenteras dagligen på Facebook: Restaurang-och livsmedelsprogrammet Jämtlands Gymnasium.

Välkomna önskar elever och lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet!

Boka bord på 070-180 63 91 (gäller endast Östersund) 

Restaurang Runt Knuten Åre 

Kom och ät lunch på vår trevliga utbildningsrestaurang för Jämtlands Gymnasium Åre. Ny meny varje vecka! Matsedeln presenteras på Facebook: Runt knuten

Välkomna önskar elever och  lärare i årskurs 2 och 3!

Jämtlands Gymnasium Åre, Stationsvägen 24, Åre

Boka bord via sms 070-601 27 29 (gäller endast Åre)