Stipendiater JGY Fyrvalla 2023

Branschstipendium

VVS-Branschens Yrkesnämnd, 3000 kr – Vega Vance, VFVVS20

Vega har visat en mycket stor entusiasm och stor vilja att lära under sin utbildning. Han är mycket omtyckt i skolan och på sin APL plats och samarbetar mycket bra med andra elever, handledare och övriga montörer. Vega uppvisar ett stort kunnande inom VVS yrket både inom teori och praktik och genomför sina uppgifter på ett föredömligt sätt samt även inom övriga ämnen i skolan.

Installatörsföretagen i Jämtland, 2000 kr – Vega Vance, VFVVS20

Vega har fullgjort sin utbildning med mycket god ambition och mycket stort intresse. Installatörsföretagen vill på detta vis uppmuntra till fortsatt verksamhet inom yrket och välkomnar därigenom Vega som rörmokare.

Rörteknik AB Östersund, 1000 kr – Alexander Lännkvist, VFVVS20

Alexander har genomfört sina studier med intresse och engagemang. Alexander har under studietiden visat på stor utveckling såväl praktiskt som teoretiskt. Alexander är väl kvalificerad för Rörtekniks stipendie, för sitt engagemang och goda studieresultat.

Frys och Kylservice – Frida Melby, VFKYL20

För mycket goda studieresultat och stor skicklighet både praktiskt och teoretiskt.

Teknikföretagen och IUC-Z Group – Nova Henrixon, IN20

Nova har visat på ett stort yrkeskunnande inom svets-teknik. Nova har mycket väl utvecklade kunskaper och förmågor som stämmer väl överens med den yrkesutgång som hon valt. Nova har genom sitt kunnande och beslutsamhet visat att hon mycket väl motsvarar det krav som företagen ställer på en medarbetare.

BYN (Byggbranchens Yrkesnämnd) – Kevin Berglund, BA20D

Kevin har skött sin Apl på ett föredömligt sätt och visat på stort engagemang och yrkeskunnande.

BYN (Byggbranchens Yrkesnämnd) – Kevin Engelbrektsson, BA20A

För väl genomförd APL, god kamrat och ett gott yrkesmannaskap. Kevin har under hela gymnasietiden tagit ett stort ansvar både i klassrummet, bygghallen och ute på APL. Han är ordningsam och seriös i det han gör. Med sin sociala begåvning och sin stora omtänksamhet får han alla att känna sig sedda.

BYN (Byggbranchens Yrkesnämnd) – Rasmus Bertilsson, BA20B

Rasmus Bertilsson har visat ett särskilt gott yrkesmannaskap och skött sin APL på ett föredömligt sätt.

Ahlsell – William Andreasson, BA20A

För en väl utförd APL och ett gott kamratskap. William är en trygg och cool kille som man kan lita på i alla väder. Han har en seriositet i det han gör och är glad och omtänksam. Sin APL har han skött med bravur vilket vittnar om att han är redo för dom nya utmaningar som finns efter studenten.

MRF – Andreas Kristensson, FT20C

Andreas har visat stor framåtanda, fordonsengagemang och en positiv inställning till lärande för sin utveckling inom yrket serviceteknikerpersonbil. Eleven har fått ett mycket gott renommé från sina APL-platser

TechStar – Andreas Kristensson, FT20C

TechStar – Alexander Olsson Ågren, FT20C

MRF – Teun van Mierlo, FT20B

TechStar – Jennifer Ström, FT20A

MRF – Jennifer Ström, FT20A

Jennifer har på ett föredömligt sätt skött sitt skolarbete samt sin arbetsplatsförlagda utbildning. Jennifer har därigenom visat på mycket god kompetens, speciellt inom yrket som bilskadereparatör.

Prima logistik – Erica Holmberg, FTT20F

Erica är intresserad, lugn och ordningsam vilket resulterade i en visstidsanställning efter skolans slut.

Svensk Cater – Tindra Tander, FTT20E

Tindra är helt fantastisk från första dan till sista och det resulterar i en anställning.

Lundstams – Grethe Göransson, FTT20E

För att Grethe är engagerad, nyfiken och intresserad av yrket.

Reaxcer – Markus Danielsson, FTT20F

Stipendiaten har visat ett stort intresse för skola och bransch!

Reaxcer – Frida Andersson, FTT20F

Stipendiaten har visat ett stort intresse för skola och bransch!

Loadex – Ida Årvåg Stjernen, FTT20E

Stipendiaten har deltagit med stort engagemang på skola och apl.

Loadex – Olle Johansson, FTT20E

Stipendiaten har deltagit med stort engagemang på skola och apl.

JGY Stipendium

900 kr – Emil Åsvold Hedin, VFFAS20

Emil har på ett förtjänstfullt sätt, med vilja och mod, fullföljt sin utbildning med gott resultat. Vi önskar Emil ett fortsatt långt lärande inom Fastighetsteknik.

900 kr – Frida Melby, VFKYL20

För närvaro, gott kamratskap och stort engagemang.

1000 kr – Max Busk, IN20

För en fantastisk resa genom gymnasiet!

900 kr – Lukas Lundgren, BA20A

För en bra resa och ett gott kamratskap. Lukas har genom sina tre gymnasieår gjort en resa som uppvisar en stor utveckling och mognad. Lukas visar genom sin attityd och goda kamratskap att han är att lita på. Han har tagit stora steg på vägen och det märks att han är redo att ta nästa kliv in i arbetslivet.

900 kr – William Johansson Vestner, BA20A

För god närvaro och goda studieprestationer. William har under sina tre gymnasieår uppvisat en god närvaro och goda studieprestationer. Han har visat både i klassrummet, bygghallen och på APL att han är intresserad, engagerad och har en bra attityd som smittar av sig på övriga klasskamrater och kollegor.

900 kr – Sanna Nylen, BA20D

För goda studieresultat och god närvaro. Sanna har under hela gymnasietiden tagit ett stort ansvar både i klassrummet, bygghallen och ute på APL. Hon är ordningsam och seriös i allt det hon gör. Sanna kommer att bli en utomordentlig kakelsättare som jag tror företagen kommer att vara väldigt nöjda med som anställd.

900 kr – Isak Ståhl, BA20D

För goda studieprestationer och ett gott kamratskap. Isak har gjort en fin utveckling och visat på stor empati samt varit en god klasskamrat.

900 kr – Sara Arvidsson, BA20B

För goda studieresultat och yrkesfärdighet. Sara har under sin utbildning uppnått goda studieresultat i samtliga ämnen. Inom yrkesämnet har hennes stora intresse o vilja att lära sig o utvecklas inom yrket fört henne framåt i sina yrkesfärdigheter.

900 kr – Elin Henriksson, BA20B

För goda studieprestationer och yrkesfärdighet. Elin har under sin utbildning presterat bra inom samtliga ämnen. I Yrkesämnet har hennes engagemang att utvecklas o lära sig nya saker inom yrket bidragit till hennes yrkesfärdighet.

1000 kr – Maria Lindström, BA20C

För gott engagemang, goda studieresultat och trevligt bemötande. För visat intresse och goda vitsord från APL.

900 kr – Alexander Herdell Brodin, FT20C

För goda studieresultat och en bra progression inom personbilsteknik. Alexander har fått mycket gott renommé från sina APL-platser.

900 kr – Oliver Olofsson, FT20C

För goda studieresultat och en bra progression inom personbilsteknik. Oliver har fått mycket gott renommé från sina APL-platser.

900 kr – Douglas Fanqvist, FT20B

Douglas har under sin studietid uppvisat mycket goda studieresultat och en stark vilja att lära sig mer om yrket. Douglas har varit en god kamrat och är mycket uppskattad både hos elever och personal.

900 kr – Nils Holm, FT20B

Nils har under sin tid på Fyrvalla uppvisat mycket goda studieresultat, hans positiva sätt har varit uppskattat både hos klasskamrater och lärare. Nils har utvecklats till en skicklig tungmekaniker och en uppskattad medarbetare.

1000 kr – William Sjömark Wallin, FT20A

För god framgång i studierna & god närvaro vid Fordons- och Transportprogrammet, inriktning Karosseri & Lackering.

900 kr – Ina Björk Hedberg   FTT20F

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Ville Mattsson   FTT20F

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Emil Backlund   FTT20E

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Tuva Ström   FTT20E

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Emil Larsson   EEELT20

För ett bra skolår med hög närvaro, gott kamratskap, goda studieresultat och ett engagemang som lagt grunden för att bli en god yrkesperson.

900 kr – Carl Olofsson   EEELT20

För ett bra skolår med hög närvaro, gott kamratskap, goda studieresultat och ett engagemang som lagt grunden för att bli en god yrkesperson.

900 kr – Lukas Handmark   EEENE20

För goda studieresultat!

900 kr – Tor Stenhammar   EEENE20

För goda studieresultat!

500 kr – Astor Sätre   EEDAT20

För god närvaro och goda studieresultat!

500 kr – Kesah Al Absi   EEDAT20

För god närvaro och goda studieresultat!

Vill du bli sommarföretagare?

Du kan skapa ditt eget sommarjobb, tjäna pengar och samtidigt lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap! Som Sommarföretagare får du hjälp att komma igång, du får utveckla och testa din affärsidé och får stöttning under tiden.

I PROGRAMMET INGÅR:

Digital startinformation under vårterminen

4 dagars gemensam kickoff där du får inspiration och hjälp av våra coacher att komma igång.

Hjälp och coaching under hela programmet

Nätverk och mentorer som hjälper dig

Försäkring

Startkapital

Gemensam avslutningsaktivitet

Sommarföretagare arrangeras av Östersunds kommun i samarbete med JGY och håller på i 3 veckor. Sommarföretagare söks på samma sätt som ett kommunalt feriearbete, skillnaden är att du inte får timlön, utan ett startbidrag på 2 000kr/deltagare.

Coacherna som hjälper dig är tidigare elever från Jämtlands Gymnasiums ekonomer och i bakgrunden finns en huvudhandledare som stöd. Huvudhandledarna är lärare eller annan vuxen med god erfarenhet av företagsamhet.
Första veckan är en introduktionsvecka där du får lära dig grunderna i företagande, sedan driver du själv eller tillsammans med några vänner ett sommarföretag. Efter de tre veckorna väljer ni om ni vill lägga ner ert företag, eller om ni vill fortsätta på egen hand.


Programmet börjar måndag 19 juni kl. 09.00 i aulan, Wargentin Frågor?
Ring 073-0488575 eller maila tomas.hjelm@jgy.se
Ansök här www.ostersund.se/feriepraktik – senast 12 mars!

Besöksaktiviteter 22/23

Välkommen att besöka oss – träffa elever, lärare och titta runt i våra lokaler. Här hittar du datum och tider för prova-på dagar och öppet hus.

367 KBBesöksaktiviteter läsåret 22/23

Bispgården

9-ornas dag 22 november

Bispgården medverkar på Fyrvallas öppet hus 22 november kl. 13 – 19. Öppet hus med information och aktiviteter på de olika programmen.

Öppet hus – Preliminära datum! Onsdag 30 november kl. 18-20 och Lördag 22 april kl. 12-15.

Skolbesök – Under höstterminen försöker vi att komma ut till närliggande skolor för skolbesök där vi berättar om oss själva. Möjlighet finns att ställa frågor.

Boka elev-för-en-dag (prova på) via vår syv marinette.wasell.brannlund@jgy.se . Du får följa med i undervisningen och se hur en vanlig dag för våra elever kan se ut.

Har du praktik i åk 8 och/eller 9? Ha din prao hos oss, som elev på ett av våra program!

Bräcke

9-ornas dag 22 november

Bräcke medverkar på Fyrvallas öppet hus 22 november kl. 13 – 19. Öppet hus med information och aktiviteter på de olika programmen.

8-ornas dag våren -23

Bräcke tar endast emot bokade besök. Miljöbesök med guidning och kort programinformation.

Fyrvalla

9-ornas dag 22 november

Fyrvalla och Wargentin 22 november, kl 13 – 19. Bräcke och Bispgården medverkar på Fyrvallas öppet hus. Öppet hus med information och aktiviteter på de olika programmen.

8-ornas dag 4 – 5 april

– miljöbesök med guidning och kort programinformation.

– Anmälningsformulär med pakettider för Wargentin+Fyrvalla där grundskolan anmäler sig själv.

– Ingen lunchservering.

Torsta

Skogs- och lantbruksmässa

1 oktober kl 10 – 15

9-ornas dag hösten -22

29 november mellan kl 14-19. Intresseanmälan krävs senast 24/11 till carin.liljekvist@jgy.se

Besöksdag med information och aktiviteter på de olika programmen. OBS! Ingen lunchservering.

8-ornas dag 3 – 4 april

– miljöbesök med guidning och kort programinformation.

– Anmälningsformulär med pakettider där grundskolan anmäler sig själv.

– Ingen lunchservering.

Wargentin

NIU Fotboll bjuder in till Prova på träning 16 november

Läs mer här: NIU Fotboll

Besöksdag NIU Friidrott 16 november

Anmäl dig senast 11 november.

Läs mer här: NIU Friidrott

Besöksdag NIU Skidskytte 18 november

Anmäl dig till senast 7 november.

Läs mer här: NIU Skidskytte

Besöksdag NIU Längd 18 november

Anmäl dig senast 11 november.

Läs mer här: NIU Längd

9-ornas dag 22 november

Wargentin och Fyrvalla 22 november, kl 13 – 19. Wången medverkar på Wargentins öppet hus. Öppet hus med information och aktiviteter på de olika programmen.

8-ornas dag 4 – 5 april

– miljöbesök med guidning och kort programinformation.

– Anmälningsformulär med pakettider för Wargentin+Fyrvalla där grundskolan anmäler sig själv.

– Ingen lunchservering.      

Wången

9-ornas dag 22 november

Wången medverkar på Wargentins öppet hus 22 november kl 13 – 19.

10–11 december
Elevernas julshow med guidad tur och info om gymnasiet. Samling kl. 14 på Wången. Anmälan på wangen.se/kalender

17 januari

Digitalt studiebesök kl. 18.30. Läs mer på wangen.se/kalender

3 april
Studiebesöksdag. Kom och följ med en dag på gymnasiet. Anmäl dig på wangen.se/kalender

Övriga besök
Tar även emot studiebesök andra dagar; kontakta britt-inger.gerhardsson@wangen.se.

Åre

Besöksdag på RIG längd 17 oktober

Anmälan krävs.

Läs mer här: RIG Längd

9-ornas dag 29 november

Programbesök (2st per elev) kl 8.30-15.30 och sedan öppet hus 16.30-19.00.

8-ornas dag 30 maj

30 maj mellan kl. 9-14 är åk. 8 elever i Åre kommun välkomna, för övriga skolor går det bra att boka besök.

Studentprogram 9 juni 2023

Bispgården OBS! studenten firas 8 juni

Kl. 09:15 Studenterna samlas och minglar 
Kl. 09:30 Studentfika i skolans fik.
Kl. 09:50 Studentceremoni i Aulan. Betyg och stipendieutdelning.
Kl. 10:30 Studentfotografering
Kl. 10:45 Utspring ur skolan till mottagande släkt och vänner.

Bräcke

Kl. 10:30 Studentfotografering och mingel.
Kl. 11:00 Studentlunch för elever och personal. Stipendieutdelning
Kl. 13:00 Studenterna tas emot av släkt och vänner efter en tur på studentflak.

Fyrvalla

Kl. 08:30 Mentorer och elever träffas i klassrum för aktiviteter och stipendieutdelning.
Kl. 10:00-10:55 Traditionsenlig brunch i Sigges.
Kl. 11:00-11:40 Tal till studenterna på innergården, branschen delar ut stipendier mm, anhöriga kan följa aktiviteterna på innergården.
Kl. 11:40-11:45 anhöriga lämnar innergården
Kl 11:45-12:45 Studenterna springer ut klassvis genom grinden på innergården i följande ordning:

11:45 IN20
11:50 VFKYL20, VFVVS20, VFFAS20
11:55 BA20a
12:00 BA20b
12:05 BA20c
12:10 BA20d
12:15 FT20a
12:20 FT20b
12:25 FT20c
12:30 FTT20e
12:35 FTT20f
12:40 EEDAT20
12:45 EEELT20
12:50 EEENE20

Torsta

Kl. 09:00 Eleverna träffas i klassrummet för att sedan gå till en gemensam elevavslutning i aulan.
Kl. 10:45 Lunch
Kl. 11:30 Utspring på framsidan

Wargentin

OBS! Konfettibomber är förbjudna i samband med utspring och mottagning på gräsplanen.

Kl. 08.15/09.15 samling i aulan, observera att avslutningen i aulan sker i två omgångar.
Kl. 08.45/09.45 Samling i anslagna klassrum.
Kl. 09.45 Utmarsch från trappan enligt följande ordning:

09:45 ID-BF20 + ID-NA20
09:50 ID-EK20
09:55 ID-SA20
10:00 ID19
10:05 VO20
10:10 RL20
10:15 Särskolan
10:20 EK20a
10:25 EK20b
10:30 EK20c
10:35 EK20d
10:40 BF20
10:45 NA20a
10:50 NA20b
10:55 NAI20
11:00 Lärling20
11:05 HV20
11:10 SA20a
11:15 SA20b
11:20 SA20c
11:25 SA20d
11:30 SA20e
11:35 SAI20
11:40 ESBIL20
11:45 ESMUS20
11:50 TE20a
11:55 TE20b
12:00 TE20c
12:05 HT20
12:10 HA20
12:15 HU20 + ESEST20


Placering efter utgång:

Wången

Kl. 08:30 Avslutningsceremoni i Alsens kyrka.

Åre

HT/RL i Åre på restaurang Runt Knuten i Åre  

Start Kl.10:15. 

Utspring i Åre kl. 12:00 

Fordonsprogrammet 

Samling i FT kl. 08:30 

Utspring på Borggården i Järpen kl. 11:00 

Högskoleförberedande program och skidgymnasiet 

Samling kl. 08:30 

Utspring på Borggården i Järpen mellan kl. 11:10 och 11:20 

Därefter: flakåkning i Åre 

 

Refugees from Ukraine

All young people up to the age of 18 have the right to study at upper-secondary school in Sweden. Upper-secondary school is voluntary and free of charge. 

How to apply:

Fill in the form and send it by post or email to:

288 KBAnmälan språkintroduktion

For young people living in the municipalities of Bräcke
Jämtlands Gymnasium Bräcke
Att: Anna Engström
Box 12
843 21 BRÄCKE

Contact Anna Engström: anna.engstrom@jgy.se or 070-190 73 38

For young people living in the municipalities of Bispgården
Jämtlands Gymnasium Bispgården
Att: Marinette Wasell Brännlund
Forsvägen 51
844 41 BISPGÅRDEN

Contact: Marinette Wasell Brännlund: marinette.wasell.brannlund@jgy.se or 010-490 26 58

For young people living in the municipalities of Krokom and Östersund
Jämtlands Gymnasium Wargentin
Att: Frida Henriksson
831 82 ÖSTERSUND

Contact Frida Henriksson: frida.henriksson@jgy.se or 010-490 25 06

For young people living in the municipality of Åre 
Jämtlands Gymnasium Åre
Att: Katarina Ståhl
Box 201
837 22 Järpen

Contact Katarina Ståhl: katarina.stahl@jgy.se or 010-490 29 09

Ny verksamhet inom JGY Wargentin

JGY har startat en gymnasieutbildning för elever i behov av ett mindre sammanhang, större flexibilitet och tydligare struktur. Utbildningen vänder sig till elever inom hela JGY. Uppdraget var att öka antalet platser på IM inom denna utbildning samt att starta ett sökbart nationellt program med färre elever, högre flexibilitet och tydligare struktur. Utbildningen ligger i N-huset på Campusområdet. Lingonvägens utbildning (IM) ligger även den här från ht-21 och heter nu IM Flex. Det nationella programmet startade ht-22 och är Samhällsprogrammet inriktning samhälle och heter SA Flex. Målet är att en högre andel elever i länet ska få sina utbildningsbehov tillgodosedda och uppleva skolan som meningsfull.

Har du frågor vänd dig till
Märith Jonsson
marith.jonsson@jgy.se
Tel: 010-490 24 12
Rektor

Cecilia Tengelin
cecilia.tengelin@jgy.se
Tel: 010-490 25 09
Specialpedagog

Dags att söka till gymnasiet

Hos oss kan du läsa det du är intresserad av, med sikte på framtiden och tillsammans med nya vänner. Oavsett om du vill läsa vidare eller jobba direkt efter gymnasiet kan vi hjälpa dig.

På Jämtlands Gymnasium erbjuder vi alla 18 nationella programmen, Introduktionsprogrammen, Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) samt Riksidrottsgymnasium (RIG). Vi finns i Östersund, Bispgården, Ås, Bräcke, Alsen och Åre. Vi har Jämtlands största utbud av utbildningar på gymnasienivå.

Bra information och viktiga datum hittar du HÄR

Information om våra program hittar du HÄR

Våra programfilmer hittar du HÄR

Elevmagasin hittar du HÄR

360° virtuell rundvandring i våra fina lokaler: HÄR

Filmer från digitala programdagen hittar du HÄR

Här ser du våra skolfilmer:

 

360° virtuell rundvandring

Är du ny elev, förälder eller kanske bara nyfiken på hur det ser ut på våra skolor? Klicka på länkarna nedan och gå en 360° virtuell rundvandring i våra fina lokaler.

Jämtlands Gymnasium Bispgården

Jämtlands Gymnasium Bräcke och Bröckling

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla och Furulund

Jämtlands Gymnasium Wargentin

Jämtlands Gymnasium Åre och HT/RL i Åre

Torsta

Wången

Öppettider

j! Restaurang- & bageriutbildning Östersund

Välkommen till vår nya utbildningsrestaurang och bageri på Fyrvallavägen 4, Trygghetens Hus.

Öppettider Butiken:
Måndag–fredag kl. 09.30–13.00

Dagens lunch serveras måndag till fredag 11.00–13.00. Matsedel presenteras dagligen på Facebook: Restaurang-och livsmedelsprogrammet Jämtlands Gymnasium.

Välkomna önskar elever och lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet!

Boka bord på 070-180 63 91 (gäller endast Östersund) 

Restaurang Runt Knuten Åre 

Kom och ät lunch på vår trevliga utbildningsrestaurang för Jämtlands Gymnasium Åre. Ny meny varje vecka! Matsedeln presenteras på Facebook: Runt knuten

Välkomna önskar elever och  lärare i årskurs 2 och 3!

Jämtlands Gymnasium Åre, Stationsvägen 24, Åre

Boka bord via sms 070-601 27 29 (gäller endast Åre)