Skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig som elev för arbete inom något av dessa områden.

Du som elev på programmet får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med exempelvis utemiljöer, mark, växter, trädgård och djur. Du får möjlighet att lära dig att köra basmaskiner och för en del av våra elever kan det bli aktuellt att ta traktor/truckkort under utbildningstiden. Under utbildningen får du också lära dig att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Smådjur

Smådjur innebär att du får träna och utveckla dina kunskaper på det vi kallar för ”smådjurshuset” som ligger på gångavstånd från skolan. Där kommer du få genomföra olika arbetsuppgifter som handlar om djurskötsel av smådjur. 

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiesärskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.

Här kan du se de ämnen som elever på programmet läser samt få en kortare förklaring till vad begreppen betyder.

 

Poängplan

Skog, mark och djur

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900

är olika kurser som alla på gymnasiesärskolan läser oavsett vilket program som de går på. Det är ämnen som du ofta känner igen och har läst innan gymnasiet, på grundsärskola/grundskolan.
Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 200

Programgemensamma ämnen 400

är ämnen med olika kurser som alla som går på ditt program och i din klass kommer att läsa. Dessa kurser och ämnen ska lära dig viktiga saker som du behöver när du läser på just ditt program och när du senare ska sysselsätta dig, jobba eller praktisera.
Biologi - Naturbruk 100
Naturbruk 200
Naturbruksteknik 100

Inriktning Smådjur 800

är en programfördjupning med olika ämnen med kurser som du som elev får läsa och lära dig mer om när du väljer just denna inriktning. Här väljer du de yrkeskunskaper som du vill lära fördjupa dig i.
Körning- basmaskiner 1 100
Lantbruksdjur 1 och 2 200
Sällskapsdjur - specialområde 100
Sällskapsdjur 1 och 2 200
Skötsel av utemiljöer 1 och 2 200
Digital kompetens * 100
*Obligatorisk programfördjupningskurs

Övrigt

Individuell val 200
är ett val du själv får göra bland olika valbara kurser som din skola erbjuder.
Gymnasiesärskolearbete 100
är ett skolarbete, eller en lite större skoluppgift, som du gör under ditt sista år på gymnasiesärskolan. I gymnasiesärskolearbetet fördjupar du dig inom ett arbetsområde och visar att du är förberedd för att arbeta inom det yrkesområde som programmet riktar sig mot.