Träarbetare – kombinationsutbildning

Utbildningsort: Östersund
Poäng: 1700
Tillkommer kurser i svenska på grundläggande nivå
Veckor:  72 (individuellt upplägg)

Utbildningen genomförs på heltid.

Nästa kursstart: Ej inplanerad. 

Utbildningen riktar sej till dej som har betyg i lägst SFI C och som vill läsa till träarbetare samtidigt som du studerar SFI D eller kurser i svenska på grundläggande nivå.
Eleverna har individuella upplägg.

Poängplan

Träarbetare – kombinationsutbildning

Kurser i svenska tillkommer och är individanpassat
Bygg och anläggning 1 (BYGBYG01) 200
Bygg och anläggning 2 (BYGBYG02) 200
Komvuxarbete (KVARBA) 100
Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 100
Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 100
Husbyggnad 2 (HUSHUS02) 200
Husbyggnad 3 (HUSHUS03) 200
Trä 1 (TRÄTRK01) 100
Trä 2 (TRÄTRK02) 100
Trä 3 (TRÄTRK03) 200
Fördjupning Betong 1 (BETBET01) 100
Fördjupning Betong 2 (BETBET02) 100