Societies in Change

Samhällsvetenskapsprogrammet hade med stöd av Internationella programkontorets Atlasprogram och Jämtlands Gymnasieförbund inlett ett samarbete med L’viv Vasyl Stas Educational Complex i L’viv, Ukraina, kallat Societies in Change och handlade det om genusfrågor. Detta projekt var en fortsättning på tidigare projekt som då hade resurser och hållbar utveckling i fokus.

2012 tog elever på Samhällsvetenskapsprogrammet emot gäster från Ukrainska L´viv och 2013 besökte våra elever L´viv för att vara med om en skolvecka och olika samarbeten kring genusfrågor.

 

Vad är jämställdhet för mig och min familj? Hur pass jämställt är landet jag lever i? Vilka lösningar är tänkbara? Detta var några av de frågor som präglade det pågående samarbete mellan lärare och elever.