Untold European Stories

Untold European Stories var ett Erasmus+ KA2-projekt, vilket hade som mål att öka medvetenheten hos lärare och elever att vi tillsammans skapar framtiden med historier och perspektiv, grundade både i nutid och i vår historia. Ofta går dimensioner av mångfald förlorade och många historier förblir oberättade. Som exempel såg man att få kvinnor och migranter figurerar i våra historieböcker, även om de spelat en avgörande roll för utveckling och förändring.

Man ville även synliggöra diskriminering av grupper och individer genom olika metoder för lärande, både kreativa och digitala. Planen var att granska olika perspektiv under projekttiden och därigenom involvera olika lärargrupper inom områden som vetenskap, medborgarskap och historia, konst och musik samt språk.

 

När eleverna upptäckte, arbetade med, och presenterade historier om framgångssagor och förebilder inom marginaliserade grupper såsom migranter, minoriteter och kvinnor, kunde de få en bild av vad som är möjligt att uppnå, även om man kommer från en sådan bakgrund. I projektet deltog diversifierade länder med olika historia, arv, geografi, kultur och nutida situation. Denna mångfald reflekterades i historierna som berättades.

 

Ett av resultaten i detta projekt var skapandet av en virtuell bok. Information om denna kan man hitta på projektets egen hemsida, http://www.untoldeuropeanstories.eu/