Erasmus + KA1 Mobilitet Yrkesutbildning

Pågående projekt

Youth in Europe

Youth in Europe är flerårigt ett projekt där elever och lärare inom alla våra yrkesprogram har möjlighet att åka på utlandsförlagd praktik under period från ett par veckor till ett par månader, inom något av våra partnerländer.

Projektet låg vilande under pandemi-åren 2020 och 2021, och har förlängts 2022 ut, i hopp om att kunna skicka ett antal elever och lärare under våren och hösten 2022.