Validering av fastighetstekniker

Validering mot kompetensbevis visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.

 

Validering mot intyg mäter enbart teoretisk kunskap genom ett komprimerat teoretiskt prov.

 

Idag är det möjligt att valideras mot yrkesrollerna Fastighetstekniker (FT1) och Fastighetsskötare (FS1).

Läs mer här: