Ny verksamhet inom JGY Wargentin

JGY har startat en gymnasieutbildning för elever i behov av ett mindre sammanhang, större flexibilitet och tydligare struktur. Utbildningen vänder sig till elever inom hela JGY. Uppdraget var att öka antalet platser på IM inom denna utbildning samt att starta ett sökbart nationellt program med färre elever, högre flexibilitet och tydligare struktur. Utbildningen ligger i N-huset på Campusområdet. Lingonvägens utbildning (IM) ligger även den här från ht-21 och heter nu IM Flex. Det nationella programmet startade ht-22 och är Samhällsprogrammet inriktning samhälle och heter SA Flex. Målet är att en högre andel elever i länet ska få sina utbildningsbehov tillgodosedda och uppleva skolan som meningsfull.

Läs mer om programmet här

Har du frågor vänd dig till
Märith Jonsson
marith.jonsson@jgy.se
Tel: 010-490 24 12
Rektor

Cecilia Tengelin
cecilia.tengelin@jgy.se
Tel: 010-490 25 09
Specialpedagog