Internfinansierad Internationalisering

Pågående utbyten

Spanien

Lärare som undervisar i Spanska har ett partnerskap med IES Sierra de Mijas, en gymnasieskola i Fuengirola i södra Spanien, dit elever som läser spanska som modernt språk får möjlighet att resa, delta i undervisningen, bo hos värdfamiljer samt göra kulturella utflykter i närområdet. Samma elever involveras även i vårt strategiska partnerskap inom Erasmus KA2, projektet North & South.

Italien

Utbytet är ett pågående projekt som påbörjades under vårt Comenius-projekt ”The Magic of Literature Makes Friends” med skolan Istituto Statale Eugenio Montale, i Pontedera, Italien. Den första italienska gruppen besökte JGY Wargentin vårvintern 2012 och vi gjorde vårt första återbesök våren 2013 och har fortsatt som en internfinansierad aktivitet sedan dess. Utbytet är viktigt som programgemensam aktivitet där skapandet och stärkandet av en ”humanistisk identitet” hos våra elever ingår.

Tyskland

Lärare som undervisar i Tyska har ett partnerskap med Friedrich-Ebert-Gymnasium i Berlin. Här får elever som läser tyska som modernt språk får möjlighet att resa, delta i undervisningen, bo hos värdfamiljer samt göra kulturella utflykter i Berlin-området.

Frankrike

Lärare som undervisar i Franska har ett partnerskap med gymnasieskolan Lycée Jean Rostand, i Caen, Frankrike. Eleverna som studerar franska får här ett tillfälle för att öva sina språkkunskaper i franska familjer, och få en medvetenhet hur gymnasieskolan fungerar i ett annat land. Den franska skolans elever gör även återbesök i Östersund, deltar i undervisning, och bor hos våra elevers familjer.

England

Naturvetenskapsprogrammets internationella profil har ett samarbete med Scarborough 6th Form College i Scarborough, England. Samarbetet innebär ett elevutbyte i årskurs 3 där eleverna vid Jämtlands Gymnasium besöker eleverna i Scarborough under hösten och under våren gör de engelska eleverna ett återbesök i Östersund. Under utbytet deltar eleverna i undervisning, gör utflykter och olika aktiviteter som är speciella för respektive ort.

Ryssland

Lärare som undervisar i Ryska har ett partnerskap med ett universitet i St Petersburg, dit elever som har läst ryska intensivt i 2 terminer, får åka och träffa ryska studenter som studerar svenska. Man genomför även kulturutbyte i Sankt-Petersburg, och bjuder in de ryska eleverna att besöka oss.

Norge BF

Barn- och fritidsprogrammet har ett samarbete med en skola och en förskola i Norge. Både elever och lärare deltar i projektet som bland annat innebär studieresor och föreläsningar i Norge där många elever sedan förlägger sitt arbetsplatsförlagda lärande och väljer att arbeta efter studenten.

Norge ES

Bild och formgivning på Estetiska programmet har ett samarbete med en skola i Trondheim med kultur och natur i fokus. Projektet resulterar i elevutbyten där eleverna får arbeta med konst- eller fotoutställningar och besöka gallerier och Konstakademin i Trondheim. Dessa resor har också finansierats via Clara Lachmann’s stiftelse, men JGY medfinansierar också detta utbyte i de fall stiftelsens medel inte skulle räcka till.