Internfinansierad Internationalisering

JGY avsätter årligen en ansenlig summa som finansierar utbyten och internationella besök, där både våra nationella- och yrkesprogram åker till ett flertal olika länder och partners. Nedan kan du läsa mer om de länder och partners som omfattas.

JGY Blogg kan du följa även våra elever och lärare på deras resor och läsa mer om deras upplevelser.

England

Frankrike

Italien

Norge

Ryssland

Spanien

Tyskland