Skolstart hösten 2024

Elever i grupp

Jämtlands Gymnasium Bispgården

22/8 kl 09:40 ÅK 1 FT & IM, nya elever i årskurs 2 & 3 FT & IN.
26/8 kl 09:40 Åk 2 & 3 FT, IN & IM.

 

Jämtlands Gymnasium Bräcke

22/8 kl 09:00 ÅK 1 + nya elever i åk 2
kl 10:00 Introduktionsprogrammet
26/8 kl 08:45 Åk 2 och 3 samt Introduktionsprogrammet

 

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla

22/8 Åk 1 enligt följande tider:
FT24, kl 09:00 i matsalen Sigges.
VF24 samt IN24, kl 09:30 i matsalen Sigges.
BA24, kl 10:00 i matsalen Sigges.
EE24, kl 10:30 i matsalen Sigges.
RL24, kl 10:00 i Restaurang j!

 

26/8 kl 09:00 Åk 2 enligt anslag vid huvudentrén
26/8 kl 13:00 Åk 3 enligt anslag vid huvudentrén

 

Torsta

22/8 kl. 10:00 Åk 1 upprop i aulan
26/8 Åk 2 och 3 läsning enligt schema

 

Jämtlands Gymnasium Wargentin

22/8 upprop för åk 1:

08.30 ESMUS / BIL Palmcrantzsalen

08.30 BF / VO Ekerwaldssalen

09.00 ID NIU / LIU SA  Maximum

09.00 EK Aulan

09.30 HT / HV Palmcrantzsalen

10.00 ID NIU BF&EK Maximum

10.00 SA och HU Aulan

10.30  FS Ekerwaldsalen

10.30 IMS Palmcrantzsalen

11.00 NA / TE Aulan

11.00 IMA Ekerwaldssalen 

 

Anpassad gymnasieskola meddelar uppropstider via personligt brev till elever.

IM Flex meddelar uppropstid 22/8 via personligt brev till elever.

SA Flex meddelar uppropstid 22/8  via personligt brev till elever.

 

26/8 kl. 8.30

Åk 2 i anvisade salar. Salar meddelas via Quiculum/Teams. NIU/LIU har avvikande tider. OBS! Ingen skollunch denna dag för åk 2.

 

26/8 kl. 12.00

Åk 3 i anvisade salar. Salar meddelas via Quiculum/Teams. NIU/LIU har avvikande tider. OBS! Ingen skollunch denna dag för åk 3.

 

Jämtlands Gymnasium Wången

22/8 kl 10:00 skolstart för årskurs 1, Nb24. I aulan.
26/8 kl 08:30 skolstart för årskurs 2 och 3, Nb23 och Nb22. I aulan.

 

Jämtlands Gymnasium Åre

22/8 kl 8.30 skolstart för årskurs 1. Samling i aulan.
26/8 kl 8.30 skolstart för årskurs 2-4. Info om program för uppstart meddelas av mentor.

IM/IMS info om uppstart meddelas via brev eller personlig kontakt med mentor.