Young European Entrepreneurs

Detta projekt, som är ett samarbete mellan JGY, Malta och Norge, fokuserar på inre och yttre entreprenörskap, både i vidare mening, och inom business. Då samtliga deltagande regioner möter samma problem, där unga människor rör sig bort och mot nationella och internationella hubbar, är det av yttersta vikt för våra regioner att försöka vända denna trend. Projektet vill även utlösa ett skifte bort från entreprenörsskapsutbildning som ett ”tillägg” till läroplanen, till en läge där entreprenörsskapsutbildning blir en integrerad del av läroplanen.